AktaForum a könyvelők szabad fóruma

Teljes verzió: társasági szerződés módosítása
Jelenleg könnyített verzióban tekinted meg a fórumot. Megtekintés teljes verzióban teljes formázással és grafikai elemekkel.
Sziasztok!
Lehet én vagyok csak kiakadva, de már megint módosítani kell a kkt és Bt társasági szerződéseit, azoknak akiknek nem volt módosítás 2014 március 15 után?
Megint illeték ügyvédi díj, sajnos minden cégem nekem panaszkodik.
Ennek határideje 2015 03. 15?
Elég csak a vezető tisztségviselők dolgait módosítani vagy mást is érint?
Lassan már minden évre kitalálnak valami pénzkiadást amivel nem is számolunk.
Köszi
Hello!
Info

<!-- m --><a class="postlink" href="http://ptk2013.hu/szakcikkek/gal-judit-az-uj-ptk-hatalybalepesevel-kapcsolatos-cegeket-erinto-atmeneti-szabalyok-ch-20143-3-7-o/3481">http://ptk2013.hu/szakcikkek/gal-judit- ... 3-7-o/3481</a><!-- m -->
Bizony, hogy kell, kötelező. És a Kft-nek 2016.03.15-ig.
Potyi, elvileg csak ügyvédi díj van. Ha nincs a társasági szerződésben lényegi változás, akkor csak át kell rakni az egészet az új PTK szerinti formátumba. Nem kell közzétételi díj, befogadják a cégbíróságok illeték nélkül.
Sziasztok!
Köszi szépen nem tudtam, hogy van közzétételi díj vagy sem.
Sziasztok!
Az ügyvéd ügyfelem azt mondja a Bt-k kkt-k esetén nem kötelező megcsinálni a módosítást a ptk változás miatt.Ami kötelező a kft törzstőke feltöltés
Most mi az igazság előírja valami jogszabály vagy sem?
Feleslegesen senkivel nem szeretnék pénzt kidobatni.
Több ügyvéd meg állítja meg kell csináltatni.
Köszi
Igen. 2016 március 15-ig azoknak a jogi személyiségű gazdasági társaságoknak akiknek a törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot a törzstőkét legalább ennek megfelelő mértékre fel kell emelni, és ez társasági szerződés módosítással jár.
Szia Mónika!
Ez világos a Bt-kkt ügye nem tiszta nekik kell módosítás vagy sem?
Köszi
Azoknak nem kell.
Szia!
Mónika köszi, mert sorra küldik az ügyvédek az ügyfeleimnek a figyelmeztetést ezért bizonytalanodtam el.
Akkor lehet megcsináltatni, de nem kötelező a PTK változás miatt?
Köszi
Én úgy tudom, hogy kötelező a BT-k, KKT-k társasági szerződés módosítása, természetesen kivéve akkor, ha az utóbbi időben már történt valami változás bejelentés és megtörtént az új PTK szerinti szerkezetbe foglalás. A mérlegképes továbbképzésen még fel is hívták a figyelmet, és szóltak,hogy ne hagyjuk az utolsó pillanatra, mert kemény büntetés lesz, ha kicsúszunk a 03.15-i határidőből. Én így tudom.
Megkerestem!
80498.oldalon található az alábbi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13185.pdf">http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/ ... K13185.pdf</a><!-- m -->

12.§ (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz
benyújtani.
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat
a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.
(3) A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna
szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és
betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy
a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb
okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.
(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az (1) bekezdés szerinti
társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat
módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak
alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem
alkalmazható.
Szia Alba!
Most már végképp nem értem , ügyvéd állítja nem kell csak akkor ha más is módosul, de nem szeretnék bírságot egyik cégnek sem.
Szia!

Mérlegképesen azt mondták, kötelező a módosítás, és büntetnek durván majd, aki nem csinálja meg.

Most előbányásztam ezt a rendelkezést, és nagyon úgy néz ki, hogy ha nincs nagy és lényegi eltérés a régi ptk és új ptk szerint megírt társasági szerződés között, akkor nem kell a bt-nek, kkt-nek módosítani. De ki az, aki felelősséget vállal azért, hogy a jelenlegi társasági szerződés jó-e még az új ptk szerint?
Én nem vagyok jogász, és erre már végképp nincs energiám, és időm, hogy feltérképezzem, hogy a bt vagy kkt társasági szerződése elmegy-e még az új PTK szerint vagy sem?
Én a saját társasági szerződésemet is átfordítattam.
Szia Alba!
Nagyon köszönöm.
Megírom minden ügyfélnek és javaslom a változás intézést, aztán aki nem teszi az vállalja magának az esetleges büntetést.
Elolvastam én is és ha akarom fehér akarom fekete, mint még sok minden a törvények értelmezésénél.
potyi Írta:Elolvastam én is és ha akarom fehér akarom fekete, mint még sok minden a törvények értelmezésénél.

Big Grin Egyetértünk.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nol.hu/gazdasag/elsokent-a-beteti-tarsasagokon-a-sor-1513489">http://nol.hu/gazdasag/elsokent-a-betet ... or-1513489</a><!-- m -->
Civil szervezetek az új Ptk-ban

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai az egyesületek és az alapítványok vonatkozásában is számos változást hozott.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkvkok.hu/civil_szervezetek_az_uj_ptk_ban?utm_source=17264-Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=151174-Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Civil%20szervezetek%20az%20%C3%BAj%20Ptk-ban%20-%202015.%20febru%C3%A1r%206.&utm_medium=11665-email&utm_content=Szakmai%20h%C3%ADrlev%C3%A9l%20-%20Civil%20szervezetek%20az%20%C3%BAj%20Ptk-ban-%202015.%20febru%C3%A1r%206">http://www.mkvkok.hu/civil_szervezetek_ ... C3%A1r%206</a><!-- m -->.
A céginformációs Szolgálat honlapján lévő betéti társaság szerződés mintájának következő pontját nem értem. Ezt alkalmazzák az ügyvédek is.

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

Miért kell ezt a kültagnak is vállalni? Szerintetek ez jó így? Ezt a megfogalmazást én nem tudom vállalni, mint kültag, akkor most lépjek ki, vagy át lehet ezt fogalmazni? Kérhetem az átfogalmazást az ügyvédtől?

Rozál
alibaba40 Írta:A céginformációs Szolgálat honlapján lévő betéti társaság szerződés mintájának következő pontját nem értem. Ezt alkalmazzák az ügyvédek is.

17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.

Miért kell ezt a kültagnak is vállalni? Szerintetek ez jó így? Ezt a megfogalmazást én nem tudom vállalni, mint kültag, akkor most lépjek ki, vagy át lehet ezt fogalmazni? Kérhetem az átfogalmazást az ügyvédtől?

Rozál

Senki nem találkozott ezzel a megfogalmazással?

Rozál
Ez a megfogalmazás olyan, mintha KKT-re vonatkozna.
Szerintem is így nem igaz.
Nem kötelező a szerződésminta alkalmazása, az ügyvéddel meg kell beszélni, hogyan felelne meg a kliensnek.
Nem kötelező, de sokkal drágább!