Üdvözöllek, Vendég
Regisztrálnod kell, hogy üzenetet írhass a fórumba.

Felhasználónév
  

Jelszó
  

Keresés

(Bővített keresés)

Fórum statisztikák
» Tagok: 7,182
» Legújabb tag: Imre Gabriella
» Fórum témák: 3,462
» Fórum üzenetek: 111,714

Teljes Statisztika

Jelenlévő felhasználók
Jelenleg 50 felhasználó van itt.
» 0 Tag | 50 Vendég

Legfrissebb üzenetek
végelszámolás
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: thekla
2020-08-01, 20:18
» Válaszok: 1,404
» Megtekintések: 433,032
Munkavállaló halála
Fórum: Munkaügy, bérszámfejtés, TB
Utolsó üzenet szerzője: gugu7
2020-07-30, 11:23
» Válaszok: 5
» Megtekintések: 2,875
Könyveljünk együtt
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: gugu7
2020-07-30, 11:19
» Válaszok: 4,311
» Megtekintések: 636,610
Az a biztos ha megkérdem
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: harakiri
2020-07-29, 18:20
» Válaszok: 4,522
» Megtekintések: 731,694
ÁFA
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: izabell
2020-07-23, 13:57
» Válaszok: 2,451
» Megtekintések: 518,199
számlázás
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: harakiri
2020-07-21, 13:52
» Válaszok: 57
» Megtekintések: 4,142
Változások 2020.07.01 től
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: thekla
2020-07-20, 10:56
» Válaszok: 22
» Megtekintések: 1,742
2008
Fórum: Munkaügy, bérszámfejtés, TB
Utolsó üzenet szerzője: gugu7
2020-07-18, 11:38
» Válaszok: 1
» Megtekintések: 257
1808 bevallás
Fórum: Munkaügy, bérszámfejtés, TB
Utolsó üzenet szerzője: harakiri
2020-07-18, 11:18
» Válaszok: 10
» Megtekintések: 3,976
Segítség!
Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel
Utolsó üzenet szerzője: Anka68
2020-07-17, 08:54
» Válaszok: 5,843
» Megtekintések: 778,987

 
  CSED FELLEBBEZÉS MINTA
Szerző: Kenderice - 2020-04-04, 12:36 - Fórum: Dokumentumok, Segédletek - Válaszok (2)

Kérdés:


Melyik jogviszonyból származó jövedelem figyelembevételével kell megállapítani a táppénz és a csed ellátását annak a biztosítottnak, aki

1)   2019.02.19-től 2020.01.17-ig „A” munkáltatónál közfoglalkoztatotti jogviszonyban, majd

2)   2020.01.18-tól jelenleg is ugyanannál az „A” munkáltatónál, viszont nem közfoglalkoztatotti, hanem munkajogviszonyban van/volt foglalkoztatva?

3) A keresőképtelenség/csed kezdete 2020.

A munkáltató álláspontja szerint kizárólag a 2020.01.18-tól jelenleg is fennálló munkajogviszonyban elért keresetéből kell kiszámolni a táppénz és a csed összegét.

Ehhez képest a kormányhivatal az alacsonyabb, közfoglalkoztatotti jövedelméből számolta ki mindkét ellátást.

Mivel a munkáltató és a biztosított  véleménye szerint a hivatal álláspontját és gyakorlatát a hatályos jogszabályok normaszövege nem támasztja alá, ezért az alábbi észrevételt, fellebbezést, illetve állásfoglalást kérő levelet terjesztették elő.


…..    Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Dr. …… főosztályvezető és
…..  osztályvezető részére
Budapest
…… tere …..
…….
Tárgy: Jogorvoslati kérelem
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
Tisztelt Osztályvezető Asszony!
 
 
Alulírott Paula Rezovits (Mézga Gézáné) (szül: ……. anyja neve: ……, lakcím: ……., adóazonosító jel: ……, TAJ: ……), mint a …. KFT. (a továbbiakban: munkáltató) (cím:., adószám: …..)  munkavállalója a …….  osztályvezető asszony által 2020……-én kiadmányozott, ……. ügyintéző által készített ……../2020 iktatószámú CSED megállapító határozatot, mint jogilag megalapozatlant hivatkozva az Alaptörvény   XXVIII. cikkének (7) bekezdésére, amely szerint
 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti-
 
 
m e g f e l l e b b e z e m.
 
 
Vitatom a határozatban szereplő ellátás alapjának és napi összegének helyességét.
 
Vitatom, hogy a csecsemőgondozási díjam (a továbbiakban: CSED) kiszámítása során a hatályos jogszabályok előírásai szerint jártak el, illetve hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket helyesen értelmezték.
 
Álláspontom szerint az első fokon eljáró közigazgatási szerv a 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 28. § (5) bekezdésének rendelkezését tévesen értelmezte, illetve azzal ellentétes gyakorlatot folytat.
 
Sérelmezem, hogy a határozat a jogorvoslat módjára és határidejére vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz, annak ellenére, hogy az ahhoz való jogot az Alaptörvény alapjogként definiálja.

A határozatban valótlanul állítják (valótlanul hivatkoznak arra), hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adtak, hiszen annak sem az alapja, sem az összege nem felel meg a hatályos jogszabály előírásainak, amellyel jelentős anyagi hátrányt okoztak, veszélyeztetve ezzel mind az én, mind pedig az újszülött létfenntartását.
 
Indokolás:
 
…… ügyintéző (…… Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya) munkáltatómnak telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy a CSED ellátásomat az ugyanezen foglalkoztatónál korábban fennálló jogviszonyom jövedelméből számították ki, amely eljárás álláspontom szerint ellentétes a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel.
 
Tény, hogy 2020.01.18-tól jelenleg is a …. KFT-nél állok munkajogviszonyban.
 
Ugyancsak tény, hogy ezt megelőzően ugyanezen munkáltatónál voltam foglalkoztatva a 2019.02.19.-2019.02.28., valamint 2019.03.01.-2020.01.17-ig terjedő időszakban, azonban a jogviszony jellege eltért, ugyanis ebben az időszakban nem a Munka Törvénykönyve[1]hatálya alá tartozó munkajogviszonyban, hanem egy speciális jogviszonyban, közfoglalkoztatotti jogviszonyban[2]voltam foglalkoztatva.
 
Álláspontom szerint a 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján – figyelemmel arra, hogy foglalkoztatásomra nem ugyanolyan jogviszonyban került sor – a korábbi, közfoglalkoztatotti jogviszonyban elért keresetemet a jelen, munkajogviszonyban igényelt CSED ellátásom megállapításakor figyelembe venni nem lehet.
 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ekként szól:
 
Vhr. 28. § (5) bek. A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének, 42. § (4b) bekezdésének, 42/D. § (6) bekezdésének és 48. § (8) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik.
 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályban előírt feltétel nem áll fenn, hiszen a jogviszony jellege változott, ezért álláspontom szerint, jelen esetben ezen rendelkezés nem alkalmazható, ellátásaimat (táppénz, CSED, GYED) kizárólag a jelen munkajogviszonyban elért keresetem alapján kellett volna kiszámolni/megállapítani.
 
Ezt munkáltatóm telefonon jelezte a fent nevezett ügyintézőn túl …… revizor (…… Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya) felé is, aki azt a tájékoztatást adta, hogy mivel a jelen esetben felmerülő mindkét jogviszony (munkajogviszony és közfoglalkoztatotti jogviszony) az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a) pontjába tartozik, így ugyanolyan jogviszonynak minősül, amely állítással szintén nem értek egyet.
 
Álláspontom szerint a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt jogviszonyok különböző jogviszonyok, hiszen mindegyikről külön törvény rendelkezik, mindegyik speciális jogviszony.
 
 
Álláspontom szerint, ha a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak egy tekintet alá essenek, akkor Vhr. 28. § (5) bekezdése így lenne kodifikálva, azaz abban ez lenne leírva.  Ilyen rendelkezést azonban sem a Vhr. ezen, sem más szakasza nem tartalmaz, ezért véleményem szerint a szakosztály álláspontja jogilag megalapozatlan.
 
Tekintettel arra, hogy a Tbj. 5. § nem a jogviszonyokat hivatott csoportosítani, hanem a biztosítottakat sorolja fel (taxatív felsorolás), ezért álláspontom szerint a hivatal gyakorlata nem csak hogy aggályos, de jogszabályellenes is.
 
A Vhr. 28. § (5) bekezdésében ugyanis nincs olyan utalás, amely szerint a jogviszonyokat a Tbj. 5. § (1) bekezdés alpontjai szerint kell megkülönböztetni, azaz a hivatal felhatalmazás nélkül, számára kedvező, de a biztosítottak számára kedvezőtlen módon, jogellenesen, kiterjesztőleg értelmezi a Vhr. és a Tbj. fenti rendelkezéseit, amely gyakorlattal nem értek egyet.
 
Véleményem szerint a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített jogviszonyok, azaz az Mt. szerinti munkajogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogviszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, nevelőszülői jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony stb. különböző jogviszonyok, amelyből következik, hogy az első fokon eljáró hatóság álláspontját a hatályos jogszabályok nem támasztják alá.
 
Jogilag nonszensz, és nyilvánvalóan téves egy ügyészségi szolgálati és egy nevelőszülői jogviszonyt ugyanolyan jogviszonynak minősíteni csak azért, mert azok mindegyike a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában egymás után vannak felsorolva.
 
Ugyancsak nonszensz és nyilvánvalóan téves egy kormányzati szolgálati jogviszonyt és egy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony ugyanolyan jogviszonynak minősíteni csak azért, mert azok mindegyike a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában egymás után vannak felsorolva.
 
Fenti analógia alapján ugyancsak nonszensz és nyilvánvalóan téves egy közfoglalkoztatotti jogviszonyt és egy munkajogviszonyt ugyanolyan jogviszonynak minősíteni csak azért, mert azok mindegyike a Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában egymás után vannak felsorolva arról nem is beszélve, hogy mindegyikről külön törvény rendelkezik.
 
Összegezve:
 
Álláspontom szerint ….. Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályának jogértelmezése és gyakorlata nem csak aggályos, de jogszabályellenes is, ezért kérem, hogy az első fokon eljáró hatóság határozatát felülvizsgálni, részemre az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) a hatályos jogszabály előírásainak megfelelően, a jelen munkajogviszonyban elért keresetem alapján megállapítani és az engem megillető különbözetet is kiutalni/kiutaltatni szíveskedjen.
 
 
Megértésüket és segítségüket köszönve várom mielőbbi érdemi válaszukat.
 
Budapest, 2020……..
 
Tisztelettel:
                                                                            biztosított[1]2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
[2]2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról

Nyomtatás

  járulék könnyítések
Szerző: harakiri - 2020-04-01, 10:31 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Válaszok (11)

Sziasztok!

Próbált már valaki  2058, 2008 nyomtatványt kitölteni??
Várható majd, hogy a nyomtatvány elfogadja a kedvezményeket, avagy csak
én vagyok hozzá nem értő és most is ki lehetne tölteni??
Reggel frissítettem!

Harakiri

Nyomtatás

  Fizetés nélküli szabadság
Szerző: potyi - 2020-03-27, 14:40 - Fórum: Munkaügy, bérszámfejtés, TB - Válaszok (6)

Sziasztok!
Van egy csomó ügyfelem akiknek nem engedik meg a jelenlegi helyzetben a járulék fizetési könnyítéseket.
Ilyenek pl antikvárium, ékszerbolt, de bezárva vannak.
Gondoltam , hogy az alkalmazottak fizetés nélküli szabijával könnyíttek egy kicsit, de végigolvasva ez nem igazán jó megoldás, mert nem jár akkor a tb ellátás.
Mit lehet ilyenkor tenni, kevesebb órára jelentsem be őket?
Ti mit javasoltok, mert sajnos sokan kerültek nehéz helyzetbe.
Köszönöm

Nyomtatás

  Szüneteltetés SZJA
Szerző: ILDI2481 - 2020-03-26, 16:17 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Válaszok (1)

Sziasztok!  Szünetelő egyéni vállalkozónak lejárt az 5 év szünetelése, nem indította újra a vállalkozást. NAV nem küldött értesítést, technikai megszűntként szerepel a törzsadatokban. Az SZJA bevallásban  a vállalkozói részt is be kell küldeni jelen esetben nullásan,  /nem volt semmi mozgása a vállalkozásnak/ ?  A szünetelése lejárt 11.25-én. A 13-03 lapon a bevallási időszak 01.01 -11.25 lesz
ugye ? Köszönöm és vigyázzatok magatokra!

Nyomtatás

  Szakmai hírek
Szerző: PMarcsi - 2020-03-24, 11:37 - Fórum: Egyéb témakörök - Válaszok (13)

A rendelet pontosítja azoknak a tevékenységeknek a körét, amelyeket folytatók adó- és járulékfizetési kedvezményekben részesülnek.
A könnyítések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:
a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).
Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.
Szochofizetés
Nem kell szochót fizetnie az említett tevékenységeket folytató
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerinti társas vállalkozónak, e jogállására tekintettel.
Járulékfizetés
A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően az említett tevékenységek szerinti
a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó
esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.
A szocho-, illetve a járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó kötelezettség esetében kell alkalmazni.
A járulékfizetési mentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.
Szakképzési hozzájárulás
Az érintett körbe tartozóknak nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségük 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.
Rehabilitációs hozzájárulás
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a  rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. paragrafusának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének a kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.
Kiva
Az említett meghatározott tevékenységek valamelyikét főtevékenységként folytató, kisvállalati adózást választó vállalkozásoknak e tevékenységükkel összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettségük megállapításánál nem kell kisvállalati adóalapnak tekinteniük a személyi jellegű kifizetések összegét.
Katások
Azok a katás vállalkozások, amelyek
1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)
tevékenységet folytatnak (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytatók) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesülnek a kisadózó után a katatörvény szerinti tételes adó megfizetése alól.
Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.
Fontos, hogy e rendelkezést az a katatörvény hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapban is katás volt.
A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12.  napjáig – fizetheti meg. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel.
Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.
Turizmusfejlesztési hozzájárulás
Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást
a) negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
b) évente kell bevallania, a 2021. február 25-éig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
Kapcsolódó cikkeink: 
[b]Kihirdették: ezekben az ügyekben szünetelnek az adóhatósági végrehajtási eljárások
[/b]

Nyomtatás

  KATA adózó
Szerző: nagus - 2020-02-24, 22:07 - Fórum: Dokumentumok egyéb forrásból - Válaszok (5)

Sziasztok!
 2019-ben induló KATA-s adózó a Munkaügyi Központtól vállalkozóvá válási támogatást kapott, 5 hónapon keresztül 149.000 Ft-ot. Megkapta az igazolást a kifizetett támogatásról és zárójelben megjegyezték, hogy ez vállalkozói bevétel.  Megpróbáltam a neten utánanézni, hogy ez KATÁS bevétel-e, de nem kaptam egyértelmű információt. Ha ezzel az összeggel megemelem a bevétel összegét, akkor sem lépi túl a havi egymillió forintos határt, de a a HIPÁ-nál ez már többletfizetést okozna. Segítenétek? Köszönöm

Nyomtatás

  Külföldről jövedéki adó visszaigénylés
Szerző: Andikönyvelő - 2020-02-21, 17:09 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Válaszok (2)

Sziasztok!

Tudna segíteni valaki, hogy milyen nyomtatványon lehet visszaigényelni külföldről jövedéki adót? Köszönöm

Nyomtatás

  Külföldi Áfa visszaigénylés módosítása
Szerző: Andikönyvelő - 2020-02-20, 17:12 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Válaszok (2)

Sziasztok!

Tudna valaki segíteni. Külföldi ÁFA visszaigénylést adtam be ,sajnos rosszul, nem bontottam alá a kódokat a 19ELEK ÁFA bevallásban. Elutasították, azt mondták módosítsam a bevallást. De sajnos nem tudom hogyan .Beadtam jól alábontva a kódokat, és visszautasították, hogy ez nem módosítás. Valahogy jelölnöm kellene. Járt már valaki így esetleg?

Nyomtatás

  CNC Universal Motorcycle Foot Pegs factory
Szerző: haifaco - 2020-02-10, 10:31 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Nincsenek válaszok

Factory Introduction
Wuxi Tongchuang Mold Factory was established in 2002, located in the beautiful shore of Taihu Lake, specializing in the production of motorcycle aluminum alloy forging, CNC processing parts, with advanced aluminum alloy forging, casting products and mold design and production team. From product development to mold design, to product processing, to provide customers with one-stop comprehensive services.
The factory has Taiwan CNC machining center, German three-coordinate inspection and other processing and testing equipment, with scientific management. With quality and reputation as the foundation, we sincerely welcome new and old customers at home and abroad to join hands in creating and resplendence together.CNC Universal Motorcycle Foot Pegs factory
website:http://www.tcmotochina.com/

Nyomtatás

  China JA HOUSEHOLD SEWING MACHINE
Szerző: haifaco - 2020-02-10, 10:31 - Fórum: Adózás, adók, bevallások, számvitel - Nincsenek válaszok

Our History
Hangzhou Omega Machinery Co.,Ltd. is a professional manufacturer and exporter in Zhejiang China, our company is specialized in manufacturing, developing and marketing sewing machinery,embroidery machine ,cutting machine and kinds of motors. Some of our products meets "CE" standard. Our company have got experience and strong technology in producing sewing machine in many years, we have skilled workers and strict management for meeting customers'demands. 
Our Factory
HANGZHOU OMEGA MACHINERY CO.,LTD. founded in 1988,engaged in sewing machine. In 2000, to build a modern factory, we invested in purchasing a series of mechanical equipment, recruiting professional and experienced human resource with a whole collection of management, operation and service. We are committed to research and develop, produce and sell all kinds of sewing machine and parts. So that we provide our partners with professional and efficient one-stop service.
Our Product
Sewing machine,cutting machine,lockstitch series ,overlock ,interlock ,double needles ,zigzag ,auto machines,special machines,kinds of motors and parts.
Product Application
It adapts to the purpose of sewing sports wears,overcoats,under wears,shirts and other similar garments.It is suitable for overdging and overlocking on suitcases, underwears, shoes, silks ect.
Production Market
HANGZHOU OMEGA MACHINERY., LED. sale network spreads nationwide,and 80% of the product are exported to more than 50 countries in European ,Asia ,Australia, South America, Africa and winning good reputation from customers. 
Our service
1.Carefully analyze the specific needs of customers, understand the status and trends of the industry in which they are located, understand the customer's needs for the product, and the competitors and problems they may encounter. Introduce companies and products, and highlight our strengths.
2.Ensure that the product meets the customer's requirements, communicate in a timely manner, let the customer understand the production progress and help the customer solve the problem.
3.Will carefully check and commissioning before the delivery. 
Meet customers' current and long-term needs and continuously improve service levels
                   China JA HOUSEHOLD SEWING MACHINE
website:http://www.superstarmachinery.com/

Nyomtatás