A téma értékelése:
 • 0 szavazat - átlag 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Számlázás
#1
Bár nem ide való,de jó ha tudjuk.

A budapesti rozsdaövezet három nagy szektorra osztható:
 • Az északi szektor a III., IV., XIII., XV., XVI. kerület barnamezős területeit öleli fel.
 • A keleti szektor magjai a Kőbányát közrefogó vasúti fővonalak mentén alakultak ki, két 3 nagy kiterjedésű, egybefüggő ipari negyedet (szektort) alkotva. (A X., XVI., és a XVIII. kerületek barna zónáit foglalja magában.)
 • A déli szektor a IX., XVIII., XX., XXI., a budai oldalon pedig a XI. és XXII. kerület ipari-közlekedési övezeteit foglalja magában.

A barnamezős területek a városfejlesztés központi kérdésévé váltak, hatékony újrahasznosításuk érdekében beavatkozásra van szükség. E területek hasznosítása nem könnyű. A talaj szennyezettsége, a tulajdonviszonyok rendezetlensége, az általános spekuláció a telekkel és épületekkel, illetve az alacsony ingatlanpiaci árak stb. mind taszító tényezőként jelentkeznek. Mindezek az okok távol tartják a lehetséges beruházókat is a barnamezős területektől.

A barnamezős fejlesztés egyszerre gazdasági és városfejlesztési feladat, melyben fontos szerepet kap a várostervezés, a földhasználat-szabályozás, a környezetvédelem és a társadalmi átalakulás vizsgálata is. Ebből az is következik, hogy a barna övezet újrahasznosítása, a városi földhasználat, az ingatlanpiac és a város gazdasági fejlődése komplex egységként kezelendő. A cél az, hogy a korábbi ipari területet nagyobb hozzáadott értéket termelő, vagy a környezethez jobban illő tevékenységgel kell megtölteni, amely nem feltétlenül ipari, sőt sok esetben inkább szolgáltató, vagy lakófunkció. A barnamezős rehabilitáció segítséget ad a városok környezetbarát módon való újjáélesztésére, a zöldterületek megóvására, a környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A rehabilitációt végző vállalkozások számára üzleti lehetőséget biztosít, mellyel a helyi vállalkozások megerősödése is segíthető. Eredményeként mérséklik a szociális és környezeti problémákat, csökkenhet az elhagyott ingatlanok száma, nő a foglalkoztatás és az adóbevételek mennyisége.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#2
Megkellet néznem vidéki vagyok

rozsdaövezet (angolul brownfield belt) a meghatározása szerint:

A használaton kívül került, vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő, és/vagy környezetszennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, illetve elhagyott, használaton kívüli laktanyaterület. Az egykori ipari övezetek nagy részén találhatóak, kisebb vagy jelentősebb környezeti problémákkal sújtott területek, valamint műemlékvédelem alatt álló, egykori ipari épületek.
Válasz idézéssel
#3
 • A kormány kitolja az adóbevallás határidejét, így 2020. szeptember 30-ig kell elkészülniük a beszámolóknak és adóbevallásoknak. Az online kasszát használó kereskedők 2021. január 1-től kötelesek biztosítani a kártyás fizetés használatát. A Szép-kártyára érkezett juttatások 2020. június 30-ig mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól. Az évente adott rekreációs juttatások megemelkednek: a versenyszférában 800 ezer forintra. 2020. december 30-ig a szállásadóknak nem kell beszedniük az idegenforgalmi adót, tehát aki belföldön utazik, nem kell fizetnie az idegenforgalmi adót.

Ez talán átláthatóbb,

Gazdaság:
 • Elhalasztják a beszámolók és adóbevallások határidejét: szeptember 30. lesz az új határidő.
 • Az online kasszát használók kötelesek biztosítani a kártyás fizetés lehetőségét. Nem korlátozzák a készpénzhasználatot, de 2021. január 1-jétől a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosítani kell.
 • A SZÉP-kártyára utalt juttatások 2020. június 30-ig mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól.
 • A rekreációs juttatás határa a közszférában 200 ezerről 400 ezerre, a versenyszférában 800 ezerre emelkedik. SZÉP-kártyán szálláshelyre 400 ezer, vendéglátásra 150 ezer helyett 265 ezer, szabadidőre 75 ezer helyett 135 ezer forint lesz a limit.
 • Idén már nem kell idegenforgalmi adót fizetni.
 • A rozsdaövezetekben épülő lakásoknál – építés és bérbeadás esetében is – 27 százalék helyett 5 százalékra csökkentik az áfát.
 • Az adóhatóság is türelmesebb lesz, a jó adózói minősítést nem veszti el senki, ha kicsit késik.
 • A fizetés nélküli szabadságok esetében: májustól a munkáltatók csak egészségügyi hozzájárulási adót fizetnek a munkavállalók után, tehát nem a dolgozóknak kell maguk után kifizetniük.
 • Július 1-jétől 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó 17,5 százalékról.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#4
Ma mondták el a kormány tájékoztatóban, hogy kitolják az éves beszámoló és az ahhoz kapcsolódó éves bevallások beadási határidejét, szeptember 30-ra és erről a rendelet a napokban fog megjelenni.
Üdv,
Csilla
Jobbat remélve, gyakran jót veszítünk.
Válasz idézéssel
#5
Igen, a szeptember 30 csak egy "paraszvakítás" volt.
Ma ezt kaptam a Kamarától és sajnos itt az igazság. Angry

Kedves Tagtársunk!
A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet nem az adóbevallások beadási határidejéről rendelkezik, hanem a számviteli beszámoló elfogadásának módjáról szól (illetve egyes más meghatározott halaszthatatlan döntés módjáról, de itt most csak a beszámoló elfogadására térek ki). Ez a rendelet nem tartalmaz semmilyen beadási határidő módosítást, így (ha csak erre nem lesz újabb rendelet) maradt az eredeti határidő, amely (pünkösd miatt) június 2-a !!
1. A rendelet szerint azoknál a társaságoknál, amelynél néhány tag van, vagy egyszemélyes a társaság (én ide jellemzően a családi vállalkozásokat sorolom), és a kijárási szabályok betartásával (amely változhat később is) meg lehet tartani a beszámoló elfogadására a taggyűlést, azoknak a Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni, vagyis taggyűlést összehívhatják a döntéshez, és mivel nem tiltás van, így saját döntés alapján alkalmazható az amit a továbbiakban (2.-3. pontokban) írok.
2. Lehetőség van elektronikus hírközlő eszközön keresztüli döntéshozatalra, vagy az írásbeli döntés hozatalra
- 2-5 fős társaságoknál ez -kizárólag az ügyvezető (ügyvezetés) kezdeményezésére;
- 6-10 fő közötti tagság esetén, a többségben lévő tagok kérhetik ezt, és
- 10 fő felett az ügyvezető (ügyvezetés) kezdeményezheti,
feltéve, minden esetben, ha azon minden tag részvétele biztosított (!);
Erre akkor is lehetőség van, ha ezeket a formákat a társasági szerződés nem tartalmazza vagy eltérően tartalmazza.
Az előzőek szabályait az ügyvezető (több ügyvezető esetén a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető) határozza meg az alábbiak szerint:
- tagokkal közölni kell a részletes napirendet, és a határozat tervezetét; az ügyvezető (ügyvezető szervezet) ezeket minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (ADVH) való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is megküldheti (mivel „megküldheti” van a jogszabályban, így papíralapon is és postai úton is meg lehet küldeni eredeti aláírással).
Ha a döntés elektronikus hírközlő eszköz útján (videó-konferenciával) történik, akkor a jelenlétre vonatkozóan
= meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és
= ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját;
Ha ülés tartása nélkül történik a döntés:
=a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani;
= annyi szavazat szükséges a döntéshez, amennyit a társasági szerződés meghatároz, és a szavazás eredményét a szavazási határidőt követő 3 napon belül közölni kell a tagokkal,
= a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és
= a tag a szavazatát,
* ha magánszemély, akkor egyszerű e-mailben is megadhatja (vagyis postai úton, papír alapon is! megadhatja), de a szavazásának a tag azonosíthatóságához szükséges (személyi) adatokat tartalmaznia kell;
*ha jogi személy, akkor e-maiban, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel (ADVH) kell a szavazását aláírni, vagy postai úton cégszerűen aláírva megküldeni.
3. Mivel az előbbi 2. pontban írtak valószínűleg nem, vagy nehézkesen biztosíthatók a többségnél, ezért az itt következőket javaslom alkalmazni:
Vagyis, ha az előző (2. pont) szerinti módon nem biztosítható a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználásáról a döntés, akkor a társaság ügyvezetője határoz, azzal, hogy ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető (ügyvezetés) a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
Az ügyvezető (ügyvezetés) ezen döntését kell közzétenni az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat-nál.
[Nem dönthet az ügyvezető, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, továbbá, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik.]
Az ügyvetető (ügyvezetés) köteles - a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével - megtenni mindent annak érdekében, hogy a döntéséről a tagok tájékoztatást kapjanak.
(Zara László – elnök)
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#6
Valahol azt olvastam, hogy nem lesz határidő módosítás! Lehet, hogy még többen feladják a vállalkozásukat!!
Válasz idézéssel
#7
Szia!
Semmi hír. Egy -számlázó progival összfüggő - írásból azt veszem le, hogy átverik a bevezetést.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#8
Sziasztok! Mi lesz a július 1-ig NAV online adatszolgáltatás teljekörű bevezetésével, "meg lesz tartva"??? Esetleg ezt nem akarják kitolni...….?? Ti már foglalkoztatok ezzel a témával, hiszen szinte mindenkit érinteni fog, alanyi mentest is...…..mindenkinek meg kell csinálni az online számlázóba a regisztrációt.....ha vásárolnak számlázót akkor azt jelenteni......lesz feladat május 31 után is. Van erről már törvényi leírás? /nekem még nem volt időm utána kutatni...…./
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#9
sziasztok

NAV online számlázóprogram. Használ e valaki ? Elég zűrzavaros a leírása , akárhogy olvasom a leírását nem tudok kiigazodni az egyes sztornózási kategóriák mire jók. Pl olyan mindegyik sztornózási eljárás hogy oda van írva hogy a nem online számla rendszerben, (nem a programmal) készített számlákra jó, azokra kell használni azt a fajta sztornót. De akkor melyik eljárás jó az online számla rendszerben kiállított számlákra??
A legegyszerűbbet szeretném lesztornóznia  téves összeggel kiállított számlát és helyette más összeggel új számlát kiállítani . Mit csináljak érvénytelenítő számla legyen ? (vagy technikai ?)
Válasz idézéssel
#10
Köszi a választ!

Az alábbi cikk miatt kérdeztem.

https://adozona.hu/afa/Sulyos_kovetkezme..._sz_UDQTG8
Válasz idézéssel
#11
Nem lesz bírság, nem lett felszámolva áfa a számlán!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#12
Érdeklődni szeretnék , ha a FAD számlán a "fordított áfa" kifejezés helyett az van ráírva, hogy a "vevő fizeti az áfát" , abból gond lehet???

Már, mint valamilyen NAV bírság??
Válasz idézéssel
#13
Hát ez engem is érdekel mert én is rögzítek kézzel számlát és volt most egy előleg aminek lesz végszámlája. Érdekelne hogy mi az a technikai rögzítés, ha meg tudtad oldani megosztanád velem is?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#14
3) Előleg kezelése az adatszolgáltatás során
https://5percado.hu/afa-top-10-3-resz/
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#15
Sziasztok! 

Segítséget szeretnék kérni! Egy kézi végszámla online adatközlésénél, fel kell tüntetnem a korábban már adatközölt részszámlát mínusz összeggel új tételként a most aktuális tételek után úgy, mint magán a számlán, vagy egyéb módja van a végszámla adatközlésnek? Köszönöm, ha kapok segítséget!

Szép estét mindenkinek!
Válasz idézéssel
#16
Hello!
Valahol itt próbáld meg beállitani
https://www.szamlazz.hu/szamla/tudastar/...laertesito
Válasz idézéssel
#17
Köszi a válaszokat.

Placebo ! A NAV online számlázónál nem találok, olyan opciót, hogy az e-számlát automatikusan elküldené a vevőnek. Mivel sehol nem kéri a program a vevő e-mail címét. 
Viszont lehet választani, hogy e-számlát vagy papíralapú számlát szeretnénk-e kiállítani. Ezért kérdem, hogy ez esetben mi a teendő?????

Megnézem, még egyszer a NAV online számlázót, hátha van olyan opció, ahová belehet írni a vevő e-mail címét.

"Azt azért ne keverjük az e-számla meg a digitális pdf stb formában kiállitott számlát mert nem ugyanaz,"

Ha jól látom a NAV online számlázó írja a digitális pdf számlát, e-számlának.   Viszont van rajta időbélyeg ( f98ddc60-b247-45f3-bfab-ce85d5a374c6) , akkor mégis e-számla??????
Válasz idézéssel
#18
Hello!
Azt azért ne keverjük az e-számla meg a digitális pdf stb formában kiállitott számlát mert nem ugyanaz,ellehet küldeni email-ben simán az ugy érvényes de a számlázónak is el kell küldenie lehet valami nincs jól beállitva.
Válasz idézéssel
#19
Szia Lala!
Jelenleg van olyan adóhatóság aki elfogadja az email-ban jött számlát van aki nem. Nézted a Számázz.hu-t. Ott van ingyenes rendszer aki kommunikála NAV-val.
Zárójelben  mondom, hogy az általam könyvelt ifjú őstermelők is papíralalú számlát állítanak ki és amikor kell akkor kézzel feltöltik a NAV rendszerébe. Teszik ezt azért mert a megrendelőik kekeckednek az elektronikus számla befogadásától.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#20
Tiszteletem!

Áfa körös őstermelő vagyok a papír és e-számla közt vacillálok. A NAV online számlázó , ha jól látom nem küldi automatikusan az e-számlát a vevő e-mail címére.

Jó az úgy, ha le van töltve az e-számla és e-mail mellékletben küldöm ?
Válasz idézéssel
#21
Igen ez van!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#22
Sziasztok! Kérdezném, hogy a NAV online számla rendszer nektek sem tölt be? Három böngészővel is próbáltam, és mindegyikkel csak "forog a zöld karika" hívtam a 1819-et ott az volt a válasz, hogy "ez van" lassú a rendszer. Nekem viszont már kb. 15-20 perce csak forog és nem tölt be. Szeretnék kézi számlát rögzíteni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#23
Szia Klári!

Nagyon köszönöm a segítséget! Csodás szép estét kívánok sok mosollyal Smile Smile Smile 

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel
#24
Szia Pannis!
1., Önálló számla (jól tdod)
2., Nem kell ráírni "folyamatos"
3., A részszámla simán számlaként megy fel, majd a végszámlánál tünteted fel, hogy volt már rész. Az onlinének tök mindegy, hogy még lesz.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#25
Sziasztok!

Kérnék szépen egy kis segítséget Tőletek újra, ha lehet! E.v. építőipari szolgáltatás 50%-os készültségét elérte, ezért részszámlát (kézi számla) állított ki teljesítési igazolási jkv alapján (tehát nem előleg), amelyet az online adatközlő rendszerben rögzíteni kell. Tudomásom szerint ezt önálló számlaként (Áfa tv. 57.§)  kell kezelni, valós teljesítésű, ezért a teljesítési ideje a teljesítési igazolási jegyzőkönyv kiállításának és a munka átvételének napja. 

A számlán rajta kell legyen, hogy "folyamatos teljesítésű"? Bár a számla kötelező adattartalmában ezt nem találtam, de lehet hogy nem néztem mindenhol.

Az online adatközlő rendszerben hogyan kell jelölnöm, hogy ez egy részszámla? Kell jelölnöm egyáltalán? Ott részszámla opciót nem leltem, csak normál (vagy egyszerűsített, vagy gyűjtő) számla, vagy előleg jellegű alternatíva van, de ez nem előleg. 

Aki tudja nem avatna be abba, hogy az online számla rendszerben a számla adatainál a nem kötelezően kitöltendő "adatmező azonosító", "adatmező leírás" és "adatmező értéke" milyen eshetőségekre szolgál?

Nagyon köszönöm a segítséget, ha kapok!

Legyen gyönyörű napotok!

Üdv: Pannis
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég