A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adócsomag "tervezet"
Egyetértek veled, nem tudom miért húzzák az időt. Mi is tudunk hétvégén dolgozni. Ők is bemehetnének, és addig agyalnak, amik konszenzusra nem jutnak (lsd: 11 dühös ember c. film). Nincs félévnyi idő, cselekedni kellene.
A másik, hogy ne nyilatkozzanak állandóan, csak ha muszály. Egyik fél se nyilatkozzon, és az MNB, meg PSZÁF se, össze-vissza.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Nem tudom, hogy ki ez az ember, de nagyon okosan gondolkodik. Tényleg úgy alakul a környezetemben, hogy nagyon sok vállalkozó, főleg építőipari cég, vagy egyéni vállalkozás szűnik meg, csak azért, hogy az adóterhek ne sújtsák. Az áfán keresztül viszont ő is kiveszi a részét az adózásból. Szerintem, ha ezen a programon végigmenne az állam, akkor talán sikerülhetne egy kicsit jobb helyzetet teremteni. Ja és nem szabadna várni még fél évet.
Erika
Válasz idézéssel
A válságkezelés elsősorban abban különbözik az adóreformtól, hogy a válságkezelésnek azonnali hatásának kell lennie, míg az adóreform egy hosszabb távon eredményt hozó változtatás. Az adóreformnál működhetnek a közgazdasági elméletek, a válságkezelésben viszont a bevált receptek csődöt mondhatnak. A Reformszövetség javaslata a válságot adóreformmal kívánja orvosolni, míg Bokros Lajos javaslata elsősorban a válságkezelésre koncentrál.

A munkáltatói terhek csökkentése és az áfa emelése közös elemek a kormány, Bokros Lajos és a Reformszövetség javaslatában . Ezek valóban válságkezelő lépések, céljuk a munkahelyek megtartása és a jövedelmek fogyasztáson keresztüli adóztatása. Hatásuk azonban a bevált közgazdasági módszerekkel nem modellezhető előre. Nemzetközi tapasztalat, hogy válság időszakokban megnő a „fekete-szürke” gazdaságból származó jövedelmek aránya. Ezen jövedelmek megadóztatására a legjobb módszer a fogyasztások keresztüli adóztatás. Az áfa emelését a javaslatok egy része évközi személyi jövedelemadó változásokkal kívánja ellensúlyozni. A magyarországi 22 éves Szja „történelemben” még nem volt példa évközi szja adótábla változtatásra. Az adójóváírás mértékének évközi változtatására is csak egyszer, 2002-ben (a minimálbér adómentessé tételekor) volt példa. Matematikailag nem is sikerült megoldani ezt, matematikai hibáját utólag törvénymódosítással kellett kiküszöbölni. Nem ok nélkül kerülte a jogalkotó az évközi adótábla, adójóváírás változtatását. Ha évközben változik az adótábla, akkor az éves jövedelmeket meg kell bontani jövedelem jogcímenként két részre.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2009-re két adóbevallást kellene beadni a magánszemélyeknek és ismét felszínre kerülne a 2002-es évvel kapcsolatos adójóváírási probléma. Ha megvalósulna a kormány elképzelése, miszerint a családi pótlék szeptember 1-jétől adóterhet nem viselő járandóság lenne, akkor a 2009-es jövedelmeket már három részre kellene bontani, hiszen az augusztusig szerzett jövedelmeknél a szeptembertől kapott családi pótlék még nem adóalap növelő tényező. Az évközi adóterhet nem viselő járandóság bevezetése miatt az adójóváírást nem lehetne kiszámítani! Az adójóváírás éven belüli számítása a „közlekedő edények” törvénye szerint működik. Az adóév három részre bontásával egy matematikailag megoldhatatlan egyenlet jönne létre, ami végrehajthatatlan, alkotmányellenes lenne. Éppen ezért a tervezett csomagból el kell hagyni az évközi személyi jövedelemadó változtatásokat. A legfelső áfa kulcs emelését áfán belüli átcsoportosítással kellene megoldani. A válságkezelés adózást érintő része olyan kérdés, ahol nem csak a közgazdászok, hanem a speciális adózási ismeretekkel rendelkező okleveles adószakértők véleményét is figyelembe kellene venni.

Az eddigi válságkezelő javaslatok közös elemének figyelembevételével 2009. július 1-jétől a következő válságkezelő lépésekre lenne szükség:

• 2009. július 1-től a munkáltatói járulék terhek 5 százalékos csökkentése,
• 2009. július 1-től az 5 és 20 százalékos áfakulcsok 10 és 25 százalékra emelése. Ezzel egyidejűleg az alapvető élelmiszerek, illetve politikai döntés alapján más termékek, a mostani 20 százalék (emelés után 25 százalék) áfamérték alól át (vissza) kerülnének a 10 százalékos kedvezményes kulcsba.

A törvény pontos szövegében kellene meghatározni a kedvezményes kulcsú áfába tartozó termékeket, figyelembe véve az EU-s előírásokat is. A normál áfa kulcs (20% -ról 25% -ra) emelése bevétel növekedést eredményez. A kormány és a Reformszövetség ellentételezési javaslata az Szja-teher csökkentése. Javaslatom, hogy adónemen belül, a kedvezményes kulcsba való átsorolás legyen az ellentételezés. A kedvezményes kulcsba átsorolt termékek köre nem eredményezhet nagyobb bevétel kiesését, mint a normál kulcs növeléséből származó többletbevétel. Ezért aztán csak az alapvető élelmiszerek kerülnének át a kedvezményes kulcsba. Az áfán belüli átrendezés a válságban is fogyasztani képes adózók terhére történne. A kedvezményes kulcsú termékek körének meghatározása a PM feladata megfelelő háttérszámítások alapján.

A javaslat új eleme, hogy az áfa mértékének növelését áfa adónemen belül kompenzálná. Minél alacsonyabb jövedelemsávba esik valaki, annál nagyobb mértékű az élelmiszerek (rezsi költség) aránya jövedelmében. Így ezzel az átcsoportosítással a válságban is fogyasztani képes tehetősebb magánszemélyekre jutna nagyobb áfa teher. Az élelmiszerek kedvezményes kulcsba sorolása nem ellentétes az Európai Uniós áfa irányelvével sem. Azzal közgazdászok is egyetértenek, hogy csökkenő (visszaeső) gazdasági növekedés mellett nincs jelentősebb inflációs veszély, tehát az áfa emelés megléphető. Ha beindul a gazdasági növekedés, ami az infláció növekedésével járhat együtt, akkor ismét felmerülhet az áfa csökkentésének kérdése. De hol vagyunk még ettől?!

A személyi jövedelemadó változtatása már az adóreform eleme, amit a normál parlamenti menetrend szerint ősszel kell előterjeszteni. Ezt indokolja, hogy addigra tényadatok állnának rendelkezésre a válságkezeléssel kapcsolatosan tett intézkedésekről. Elemezni lehetne a 2009. július 1-től bevezetett válságkezelő intézkedések hatását. Ennek ismeretében lehetne dönteni arról, hogy a szokásos őszi adótörvény változtatásakor jöhetnek-e a reformintézkedések, vagy előbb újabb válságkezelő intézkedéseket kell hozni.

Az adóreform kérdésében nincs ellentmondás a Reformszövetség és Bokros Lajos javaslata között. Ezért e két javaslatnak egymásra kellene épülnie. Bokros Lajos javaslatait követheti a Reformszövetség által javasolt egykulcsos adórendszer irányába való elmozdulás. A válságkezelés „leple alatt” a Reformszövetség az egy kulcsos adó bevezetése felé tenne lépéseket, megkerülve a minimálbér adómentességének kérdését. Az adójóváírás nem adókedvezmény. Így az adókedvezmények eltörlése önmagában nem oldják meg a minimálbér (részbeni) adómentességének kérdését.

Olyan adórendszert kellene 2010-re átmenetileg kidolgozni, amelyik nyitva hagyja a lehetőséget mind az egykulcsos, mind az adókedvezményes rendszer, mind a családi adózás bevezetésére. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 2010-ben választások lesznek. A 2010 utáni változások megszavazásának pedig jelenleg nincs sok értelme. Adóreform megfelelő politikai támogatás nélkül elképzelhetetlen. Választások után, minden kormányra kerülő erőnek legyen meg a lehetősége elképzeléseinek, választási ígéretének megvalósításához. Ehhez egy „politikailag semleges” adóreform előkészítő csomagra lenne szükség.

Ebben szerepelhetne az ekho, az eva, a különadó és a 13. havi juttatások eltörlése mellett az összes adókedvezmény -– ide értve az adójóváírást és a cafetéria rendszer - eltörlése is. Az adókedvezmények és az adójóváírás kieső hatásának kompenzálására a következő adótáblát kellene alkalmazni 2010. január 1-től:

2 millió forintig 10%,
4 millió forintig 20%
6 millió forintig 30%
6 millió felett 40% szja.

Az egykulcsos adórendszerhez a több kulcsos adótáblán keresztül vezet az út! Ez az adótábla alapjául szolgálhatna az egykulcsos adórendszer bevezetésének (Reformszövetség), találkozna Bokros Lajos javaslatával (10 százalékos kulcs a minimálbér kétszereséig). Kevesen gondolják át, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó és a családi adózás egymást kizáró javaslatok. Ezért az általam javasolt adótábla a családi adózás bevezetésének lehetőségét sem zárná ki. Az érdekvédelmi szervezeteknek is el kellene fogadni 2010-re az adómentes juttatások megszüntetését és érdekérvényesítő képességüket a 2010-ben hatalomra jutó kormánynál kellene próbára tenni.

Az eddig előterjesztett javaslatok - véleményem szerint - legnagyobb hibája, hogy valamilyen lobbi érdeket, politikai célt próbált érvényesíteni. Ez alól talán Bokros Lajos javaslata kivétel. Az adókedvezmények ígérete mindig egy társadalmi csoportot szólítanak meg. Az egykulcsos rendszer szélesíteni akarja az adóalapot. A Családi adózásra is van nemzetközi példa. Mindegyik elképzelés mellett lehet érveket és ellenérveket találni. Bármelyik megvalósításához politikai támogatottság kell. A választásokig csak elő kell készíteni az adóreformot, de a végleges megvalósítási irányt a következő választáson győztes pártra kellene hagyni.

Angyal József okleveles adószakértő, okleveles matematikus
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adozona.hu/blog">http://www.adozona.hu/blog</a><!-- m -->
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
ez az adócsomag is csak 1 hónapos lesz, utána mindent módosítanak, ami addig bennemarad, vagy ha lesz aki egyáltalán megszavazza

meg jönnek a választások lassan, akkor meg minden mézzel-borral folyó kánaán szokott lenni kishazánkban (papíron legalább).
csak kérdezgetek, kérdezgetek .......
Válasz idézéssel
Igen! A szabolcsi emberek mindig is, és úgy tűnik még most is dolgos népek. Bár más tájakon is ilyen tapasztalatokat szereznénk.
Válasz idézéssel
Zsuzsu ez évi egy azaz 1 eset
és szerintem ez nem megoldás
nem halat kell adni az éhezőnek, hanem meg kell tanítani halat fogni és meg kell adni a lehetőséget a halászatra
úgy gondolom, akármilyen hálásak is voltak azok az emberek ott és akkor, valószínűleg sokkal jobban boldogulnának (talán még örülnének is), ha saját maguk képesek lennének megszerezni a maguk erejéből a szükséges dolgokat, s nem arra várni, hogy majd egyszer valaki megsajnálja őket
persze ez csak magánvélemény..( beszélgettem olyan emberekkel, akik hasonló cipőben járnak, s megalázónak érzik az ilyen "segítséget", sokkal jobban örülnének a tisztességes munkalehetőségnek - erre alapozva gondolom így a többiekről is)
"Ha meg akarod nevettetni a Jóistent, mesélj neki a terveidről"
Válasz idézéssel
Már azon gondolkodom, hogy benevezek aktivisták közé, akik a mostani bűzös, vastag pénztárcájú, erőszakos, másokat semmibevevő, megvesztegethető vezíreket le akarják váltani. Szerintetek ezt meddig fogja tűrni a nép? Drága miniszterelnökünk szemrebbenés nélkül hazudik és még tapsot is vár hozzá. Bezzeg több milla osztalékot vett fel a válság kellős közepén. Ő miért nem húz egyet a nadrágszíján?

Reni
Válasz idézéssel
D.Zsuzsu, csak nem ott voltál Te is?

Ez vicc volt.
Erika
Válasz idézéssel
[quote="eniko61"]hmm...
hiszen ha adó és járulékkötelessé teszik ezeket az utalványokat, ugyan melyik munkáltató fogja "etetni" a dolgozóját, akinek esetleg ez volt jelentős könnyítés a családi kasszán?

Kedves Enikő!

Megoldás a jótékonysági bálok szervezése!

Ételosztás
Az Operabáli jótékonyság részét képezi, most már három éve, az ételosztás. A .... 2009. február 7-én, a rászorulók részére Gundel paprikás krumplit osztott, a Blaha Lujza téren.

Aznap délben érkezett a Gundel kocsi a finom meleg étellel, szakácsokkal és felszolgálókkal, és bizony őket már hatalmas tömeg várta akkor. A Blaha Lujza téren hosszú, kanyargó sor mutatta a mai magyar valóságot. Ha ezen a hatalmas problémán nem is tudtak a szervezők változtatni, de legalább kb. 1500 jóllakott és hálás, nehéz sorsú ember hagyta el a teret szombat délután.

Operabál menüsor:
libamáj, lazacos háromszög, libamáj torta meggy balzsammal, vadcseresznye teában pácolt kacsamell birs rakottassal gyömbér tükrön, sörben pirult mangalica derék fenyőmagvas parajjal töltve, gesztenyés juharsziruppal kakukkfüves gombákkal, borókás őzfilé vörös áfonyával, mandulával krusztázva ribizli szósszal, császárvargányával töltött gyöngytyúk melle kardamomos vilmoskörte pürével.

Igaz, ezért 130.000 +ÁFA volt a különtermi belépő ára.


D.Zsuzsu
Válasz idézéssel
hmm...
jövök én is kicsit mérgelődni...
azt mondta minap hőn szeretett és tisztelt vezérünk, hogy:
"Nincs reform, ha az emberek nem értik, és nem támogatják azokat, és csak a miniszterelnök bátor"
namármost kérdem én, mi az a bátorság?
mert szerintem az lenne bátorság részéről (meg a többi háromszázegynehány embertől), hogy szépen leköltözik vidékre (tudom ajánlani Szabolcs, Békés, Borsod megyéket -bár valószínű máshol is talál hasonló körülményeket) teljesen ismeretlenül, minden segítségtől, rokonságtól, jóbaráttól stb. elzárva, s élnék az ottani emberek életét annyiból, amennyiből ők, azok mellett, akik mellett azok az emberek...
nem adnék két hetet nekik, sírva menekülnének...mégis mindenki mást belekényszerítenek ebbe az általuk elviselhetetlen, élhetetlen életformába, s elvárják, hogy önként, dalolva éljük az életünket, végezzük a dolgunkat mindannyiuk (nem elírás!)jobb létére...
ha megmarad az eredeti elképzelés - gondolok itt az étkezési, üdülési csekkre (és elsősorban az étkezésire) -, akkor még a régi római jelszó is bukik, mert cirkusz ugyan lesz - sőt van is már -, de kenyér bizony kétséges
hiszen ha adó és járulékkötelessé teszik ezeket az utalványokat, ugyan melyik munkáltató fogja "etetni" a dolgozóját, akinek esetleg ez volt jelentős könnyítés a családi kasszán?
innentől kezdve "dögöljön éhen" ha nem tudja megfizetni? hisz nyilvánvalóan épeszű ember először a gyerekét, beteg hozzátartozóját "szedi rendbe", aztán jön sorra ő maga - de akkor most miből?
higgyétek el, nagyon sok ilyen ember van, még ha nem is mondják (hisz pont ők azok, akik soha nem fognak kérni, mert szégyellik)

mindenesetre én nagyon remélem, hogy egyszer végre valaki felhomályosítja a tisztelt házat, hogy miután kiszipolyoztak mindenkit, nekik sem lesz miből élni - vagy ez hiú ábránd, hogy valaha is belátják? :|
"Ha meg akarod nevettetni a Jóistent, mesélj neki a terveidről"
Válasz idézéssel
Ma reggel megvilágosodtam. A válságra tudok egy nagyon jó tanácsot. Be kell szüntetni a munkát. Az egész világon. Csak az dolgozzon, aki akar. Pénzt beszüntetni. Alapjuttatás járjon mindenkinek. A juttatás alapját az önkéntes munkások teremtik elő.
Biztos vagyok benne, bőven lenne önkéntes. Az állandó semmittevést senki nem bírná hosszú távon. Aki meg igen, az hagy élvezze.

Mielőtt bárki azt mondaná ez utópisztikus, visszakérdezek. Ez a mostani helyzet mennyivel jobb vagy hatékonyabb? Mert utóbbi három szóban lakozik a lényeg.
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Ez a történet mai. Egy egyéni vállalkozó megszüntette vállalkozázását, másnaptól kft lett. Ekkor került hozzám.
Az előző könyvelő elküldte okmányirodába, a regijét odaadta a könyvelőnek, aki jelszót adott neki, és küldött mindent rendesen.
Én náluk a saját regimet használom, van azért akinek a sajátját.
Ma kapott a magánszemély és a cég is egy végrehajtási, letiltási értesítést. Tartozás egy összeg. Az elmúlt két évben semmilyen levél nem érkezett.
Felhívtam az ügyintézőt.
Állítólag 2007-ben és 2008-ban is kapott valamit. Miután mondtam, hogy levelet biztosan nem, közölték e-mailos értesítés érkezett.
Ez eddig nem is lenne probléma. De. Kb egy éve meghalt az előző könyvelő. Se felhasználói név, se jelszó, se semmi. Nem tud belenézni a saját adataiba.
Marad az ügyfélszolgálat, bár már gondolkodtam, lehet, hogy az Okmányirodában tudnak segíteni, legalább a felhasználói névben, talán.

Ilyen is előfordul, sajnos.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
Nekem meg az tetszett anno, amikor az okmányirodánál a kezembe nyomtak egy tájékoztatót, hogy vigyázzak a könyvelőkkel az elektrongyos bevallásoknál, mert minden adatot el tud érni.

Utána jött rá a kedves hölgy, hogy könyvelő vagyok.Saját huncutkodási lehetőségemre hívta fel a figyelmemet magammal szemben.
Hú de faramuci mondat sikeredett. A lényeg, ne bízzak magamban mint könyvelőben, ha a saját dolgaimat intézem!

D.Zsuzsu
Válasz idézéssel
Hát ez se rossz válasz!! :lol:
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Mónika!
Nekem múltkor azt mondták a Hivatalban, hogy a"kérdezzem meg egy könyvelőtől".
Válasz idézéssel
Kedves "Balázs" és Éva!
Teljesen egyet értek veletek! Egy kiegészítést tennék, az apeh-osok fizetéséhez és jutalmához: ha már felhívjuk az apeh-et és segítséget kérünk legalább tudják, hogy mit kérdezünk, mert nekem az esetek 90%-ában /nem túlzás/ az a válasz, hogy nézzem meg a kitöltési utasítást, vagy olvassam el a törvény szövegét! Hát köszi, ezt magamtól is tudom, csak sajnos egyik sem egyértelmű, gondoltam, akkor "szakembert"' kérdezek, viszont ők azt sem értik, hogy mit kérdezek!!! FELHÁBORÍTÓ!! Egyetlen dolognak örülök, hogy itt a fórumon MINDIG kapok segítséget, és olyan segítséget ami megállja a helyét!!
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
Teljesen el vagyok keseredve,most mér fáj nekik a kajajegy,üdülésicsekk,isk.támogatás stb.
Biztosan hülye vagyok a közgazdasághoz,de hogy ez fogja majd a sz....ból kihúzni az országot,hát az nagy baromság.
Melyik munkáltató fogja adni ezután?Legelőször ezen fog spórolni mindenki, elvégre minek annyit enni,üdülni?Aztán máris nem lesz bevétel belőle állambácsinak,vendéglátóknak,üdültetőknek stb..
Ugye ez nagyon fogja élénkíteni a gazdaságot?
A költségtérítésükről nem beszélnek?
Üdv:Éva
Válasz idézéssel
Dögöljek meg, nem értem ezt az egészet. És mielőtt bárki félre értené nem akarok politizálni, mert az én politikai hovatartozásom utópia.
Tényleg adóznom kell majd (ezt fél füllel hallottam csak) a 12.200,- csp után? Akkor miért nem kötik inkább ezt is jövedelemhez. Vagy szüntessék meg. De ne hergeljenek már azzal, hogy ezután is adózni kell. Mikor kell adózni már a levegővétel után is.
Aztán adót kell fizetni kaja jegy, meg az üdülési csekk után? Tapasztalatom szerint, aki csak minimálbérre van bejelentve, az kaja jegyet sem kap. Eztuán nyilván már ezer billió százalék, hogy nem is fog. Mi sajna pár ezer forint fizetés emelést tudtunk csak adni a kollégáknak már évek óta, persze nálunk nem jellemző a minimál bér. Hogy járulékot annyit ne kelljen fizetni, de kapjanak is valamit, természetesen kapták a kaja jegyet. Aztán 2 éve bevezettük az évente 3x adható minimálbér 10%-t meg nem haladó ajándék utálványt. Idén akartunk üdülési csekket adni. Hát nem fogunk tudni.
Ehhez még elolvastam valahol, hogy az apeh ügyintézők alul vannak fizetve, átlag fizetésük 140-150-160 (erre most pontosan nem emlékszem) és 260 ezer forint között van végzettségtől függően. Már valahol írtam, de megint meg kell tennem: az én kollégáim 80%-nak a fizetése bruttó 150 ezer forint alatt van végzettségtől függetlenül. Aztán még nem beszéltem a nővérekről, tűzoltókról, rendőrökről.
Azt hiszem, hogy ott, ahol arcátlanul magasak a fizetések, nem jelentenek majd ezek gondot. Nem lehetne talán, hogy végre ne a minimálbér felett paraszthajszállal többet keresőket szivassák már megint? Miért ne lehetne, hogy a havi bruttó 5-6-7 ezer forintos fizetéseknél legyen kicsit magasabb a közteher. Isten ne adja a havi 1-2 millás fizetéseseknél. Mert azért vannak ilyenek ugye? Őket nem igen fogja megrázni, ha elvesztik ezt a pár ezer forintos kaja jegyet. De a luxus adó ugye megint kiamaradt a repertoárból?
És aztán, hogy három legyen a magyar igazság: a válság hatására sem fogja az apech csökkenteni az ellenőrzéseket. Ne is tegye. De könyörgöm: ne a 2 milliós tagi kölcsönösöket ellenőrizzük már, hanem azt, ahol tényleg van vastagon keresni való.
Szumma szummárum oda jutottam, hogy most aztán tényleg meg kell gondolnom a következő projektet. És a héten már 2 fiatal pártól hallottam, hogy anyagi okok miatt nem mernek gyereket vállalni. Mit mondhattam volna?
Válasz idézéssel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.apeh.hu/sajto/sajtotaj/ellenorzesi_iranyelvek_2009.html">http://www.apeh.hu/sajto/sajtotaj/ellen ... _2009.html</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
Jaaaa! Lassan forog az agyam mostanában, korán kezdődik a tavaszi fáradtság.
Lehet,, hogy nem is a tavaszi, hanem a bevallási? 8O
Üdv.: Zsuzsa
Válasz idézéssel
Berzsu Írta:
Erzsó Írta:remélem az 500 ezreset is!!!! :!: :!: :!:
Az mi? Lemaradtam valamiről?

Tudod, a kp. házipénztári állomány határ.
Itt majdnem mindennek van határa, csak a józan észnek nincs! :lol:
Üdvözlettel! A l b a

Az adócsalónak nem könnyű az élete. Sosincs nyugta.
Válasz idézéssel
Erzsó Írta:remélem az 500 ezreset is!!!! :!: :!: :!:
Az mi? Lemaradtam valamiről?
Üdv.: Zsuzsa
Válasz idézéssel
Még alig lépett életbe,már visszavonnák" hála annak a magasságosnak"a 250 ezres törvényt!
remélem az 500 ezreset is!!!! :!: :!: :!:
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Rendkívüli ülésén a kormány rábólintott az adó-, szociális és a nyugdíjrendszert több ponton is megváltoztató...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/02/15/elkeszult_az_ado-_szocialis_es_nyugdijcsomag/">http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/02 ... dijcsomag/</a><!-- m -->

"Ugyancsak a személyi jövedelemadót érintő lépés, hogy jövőre a kormány elhatározása szerint megszűnnek az adómentes juttatások, benne egyebek mellett az üdülési csekk, étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás."

2009.január 16. cikk Privátbankár
"Pénteken a mozikat üzemeltető Palace Cinemas Kft., az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és a felnőttképzést folytató Perfekt Zrt. képviselői írtak alá szándéknyilatkozatot, amelyben vállalták, hogy együttműködnek a kedvezményes üdülési csekk fizetési eszközként való elfogadhatóvá tételében."

NUSZ honlapon február 1-től üdülési csekk felhasználható
Kulturális szolgáltatások
Az elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező színházak, múzeumok, fesztiválok, egyéb kulturális rendezvények belépőjegyei, bérletei, valamint könyvtári szolgáltatás. Továbbá felhasználható olyan oktatási szolgáltatásra, mely iskolarendszerű közoktatás, felsőoktatás és az iskolarendszerű szakképzés körén kívül eső, szervezett formában (tanfolyam) folyó oktatás, képzés, amely meghatározott hatósági bizonyítvány, valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges képesítés megszerzésére készít fel. (Kivéve: Jogosítvány megszerzése).

D.Zsuzsu
Válasz idézéssel
Megint kedveskednek egy kis adócsökkentéssel, még majd újra előveszik az adminisztráció egyszerűsítését is... :roll:
Üdv.: János
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég