A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szerintetek?
#1
Sziasztok!

Egy Kft ügyvezető tulajdonosa volt a cégkapu megbízott.
Bizonyos okból ügyvezetőt cseréltek. A cégkapu megbízott
maradt az eredeti.
Lehetséges, az új ügyvezető is cégkapu megbízott legyen
úgy, hogy a régi is az???
Vagyis egyszerre kettő legyen???
Nem lelem a nyomát az egyszerre kettőnek úgy, hogy az egyik nem bír rendelkezési joggal.???

Harakir
Válasz idézéssel
#2
Köszi Marcsi!
Szerintem kevés.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#3
A hazautazással kapcsolatos utazási költségtérítés 2020-ban
2020. 02. 14.
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés összegét az illetékes miniszter teszi közzé minden év elején a Hivatalos Értesítő hasábjain. Idén február 13-án jelent meg a vonatkozó közlemény. Mutatjuk a számokat!
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86 százaléka. A felső korlát tárgyévre vonatkozó mértékét minden év január 25-ig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, közleményként teszik közzé.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye csütrötökön jelent meg a Hivatalos Értesítő 2020. évi 6. számában (2020. február 13.).  
A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátja 2020-ban 38.460 forint.
 
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#4
Hogyan alkalmazzuk a megváltozott mértékű szociális hozzájárulási adót?
Különböző kifizetések tekintetében mikor alkalmazhatjuk a 17,5%-os szociális hozzájárulási adót?
A pénzügyminiszter által május 30-án bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv egyik legfontosabb eleme, a szociális hozzájárulási adó mértékének 19,5%-ról 17,5%- ra történő csökkentése 2019. július 1-től. Az évközi köztehercsökkentés felveti a kérdést, hogy a 2019. júliusban kifizetett jövedelmek tekintetében milyen mértékű szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt. A 2019. január 1-től hatályos szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho. tv.) 2. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a megváltozott adómértéket arra a hónapra bevallott jövedelmekre kell először alkalmazni, amely hónapban a megváltozott adó mértéke hatályba lép.
A rendelkezés értelmében a 2019. július 10-ig kifizetett júniusi munkabérek tekintetében a munkáltatókat még a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli. A 17,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adót először a júliusi munkabérek tekintetében kell alkalmazni, az augusztus 12-ig benyújtandó bevallásban kell szerepeltetni.
A tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben résztvevő tanulók díjazását terhelő 17,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adót is először a 2019. júliusi díjak tekintetében kell alkalmazni, 2019. augusztus 12-ig benyújtandó bevallásban kell szerepeltetni.
Ha a 2018. évi eredmény utáni osztalék kifizetésére 2019. július 1-e előtt kerül sor, az osztalékból a magánszemélyeket terhelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a minimálbér huszonnégyszerese mértékéig, 19,5%. Abban az esetben, ha az osztalék kifizetésére 2019. július 1. után kerül sor, a magánszemély osztalék jövedelmét terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke a minimálbér huszonnégyszerese mértékéig 17,5%.
Megbízási jogviszony alapján kifizetett jövedelmek tekintetében a kifizetés hónapja határozza meg, hogy a szociális hozzájárulási adó kötelezettséget a kifizetőnek milyen mértékben kell alkalmaznia.
Ha például egy határozott idejű megbízási szerződés keretében a magánszemély 2019. január 1-től 2019. július 31-ig szakértői munkát végez, melynek kifizetésére 2019. augusztus 1-én kerül sor, a jövedelem bevallása 2019. augusztus hónapra történik, a kifizetőt 17,5% szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a szerződés vonatkozási időszaka olyan hónapokat is tartalmaz (január 1-től június 30-ig), amelyekben a szociális hozzájárulási adó mértéke még 19,5% volt. 
Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek vezető tisztségviselőinek tiszteletdíját terhelő szociális hozzájárulási adó mértékét is az határozza meg, hogy a kifizetésére melyik hónapban kerül sor. A július 1. után kifizetett tiszteletdíjakat már az alacsonyabb adómérték, a 17,5% terheli.
Társas vállalkozók tekintetében az alacsonyabb mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettséget a minimálbér vagy a garantált bérminimum 112,5%-a után először a 2019. július havi, 2019. augusztus 12-ig beadott bevallásban kell szerepeltetni és megfizetni.
Saldo-tipp
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#5
Automata regisztráció: határidő június 30.!

- 2019.06.03.
 
Utolsó napok felé tart a (2019. évi XXVI. törvény - egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) kezelőszemélyzet nélküli automaták regisztárcióira kiszabott idő.

2019. június 30-ig minden - a korábban már AFE-val ellátott és ezáltal NAV-hoz bekötött - kezelőszemélyzet nélküli automatát (nem csak kocsimosó és parkolóautomata, mint ahogy a korábbi híradásokban volt) regisztrálni kell a NAV-hoz, konkrétan a korábban kiadott nyomtatávannyal (ÁNYK, AUTOMATA nevű nyomtatvány).

Fontos módosítás volt a törvényben - a korábbi híresztelésekkel ellentétben, hogy:
"8. § Az Art. 107. §-ának szakaszcímében az „Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés”
szövegrész helyébe az „Az automataberendezés” szöveg lép." (forrás: magyarkozlony.hu)

Amennyiben a regisztrációt még nem végezte el, úgy minél hamarabb tegye meg, hiszen ez előfeltétele a további működésnek (és valószínűleg a későbbi felügyeleti szolgáltatóval történő szerződéskötésnek és az AFE beszerelésének is!)

vonatkozó jogszabály:
3. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
4. § Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„7a. automataberendezés: olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál,”
5. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az automataberendezést üzemeltető adózó köteles a jogszabályban meghatározott adattartalommal – automataberendezésenként – az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni:
a) az üzemeltetés megkezdését, legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon,
b) az üzemeltetés szüneteltetésének megkezdését és befejezését legkésőbb a szüneteltetés megkezdésének, illetve befejezésének napján,
c) az üzemeltetés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,
d) az üzemeltetésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az üzemeltetés megszűnésének napján,
e) haladéktalanul, a jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.”
6. § Az Art. 266. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami adó- és vámhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési támogatás jogszerű igénybevételéhez honlapján közzéteszi)
„h) az e törvény szerint bejelentett automataberendezés regisztrációs számát és az üzemeltetési helyét,”
7. § Az Art. a következő 274/C. §-sal egészül ki:
„274/C. § [Átmeneti rendelkezés az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvénnyel megállapított rendelkezésekhez]
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napján üzemeltetett automataberendezésekre vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott adatokat az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni, azzal, hogy az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény hatálybalépése napját megelőzően már bejelentett – élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző – automataberendezések üzemeltetésének megkezdését nem kell ismételten bejelenteni.”
8. § Az Art. 107. §-ának szakaszcímében az „Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés” szövegrész helyébe az „Az automataberendezés” szöveg lép.
9. § Hatályát veszti az Art. 269. § (8) bekezdés b) pontja.
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#6
Köszi! Akkor besétáltatom valamelyik ügyfélszolgálatra.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#7
Szia Mónika!
Emlékezetem szerint az utalási adatokkal igazolva fel fogják könyvelni (vagy személyesen be viszi, vagy elektronikusan beküldi), mert most valahol az "éterben bolyong".
Válasz idézéssel
#8
Mónika!

Köszönöm.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#9
Én is pont ez ügyben nyomoztam pár napja:
Ha van cégkapu regisztráció akkor a cégkapun keresztül mehet mindenféle regisztrációs adatlap nélkül, a lényeg hogy ne ügyfélkapun hanem a cégkapun legyen beadva.
Egyéni vállalkozónál pedig úgy néz ki, hogy előtte még mindig kérik a regisztrációs adatlapot.

Van valakinek tapasztalata a következő ügyben:
Magánszemély ingatlan vásárlás utáni illetéket utalt NAV határozat szerint, viszont elfelejtette a közlemény rovatba beírni az adóazonosítóját. Kb. 3 hete történt, a folyószámlára nincs felkönyvelve, a bankszámlára nem érkezett vissza a pénz. Szerintetek hogy lehet ezt intézni?

Van valakinek tapasztalata a következő ügyben:
Magánszemély ingatlan vásárlás utáni illetéket utalt NAV határozat szerint, viszont elfelejtette a közlemény rovatba beírni az adóazonosítóját. Kb. 3 hete történt, a folyószámlára nincs felkönyvelve, a bankszámlára nem érkezett vissza a pénz. Szerintetek hogy lehet ezt intézni?
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#10
Táppénz beadáshoz elég a NAV meghatalmazás? Régebben az OEP-nél be kellett adni külön, de most is él ez? Ha igen, még mindig személyesen kell beadni?
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#11
Szia! Így teljesen rendben van. Mivel nem vagy áfa alany törvényi kötelezettséged nincs egyéni vállalkozóként bankszámlát fenntartani/nyitni.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#12
Sziasztok, 

nekem is lenne egy kérdésem hátha valaki tudja a választSmile Alanyi adómentes Katás egyéni vállalkozásnál (ergo nincs ÁFA fizetési kötelezettség) érdekelne a számlanyitási kötelezettség. Mindenhol azt olvasom, hogy amennyiben nincs adó/áfa fizetési kötelezettség, akkor nem szükséges pénzforgalmi (céges) számlát nyitni. Ez idáig rendben is lenne, kérdésem az lenne: használhatom-e az eddigi magánszámlámat abban az esetben, ha a bankszámlának van társtulajdonosa (a férjem) , de én vagyok a főtulajdonos vagy mindenképpen nyitnom kell egy új számlát,ami csak az enyém. Igaz akkor nyithatok sima magánszemélynek valót. Nagy keveredés nem lesz, három megbízási szerződésem lesz fix összeggel és ugye a 75 ezres KATA adó. Nem is tervezem ezt bővíteni egyelőre Smilemivel Kata-s leszek elszámolni semmit sem tudok, áfát nem igényelek/igényelhetek vissza, egyedül férjem fizetése jön még rá, de januártól már ő is főállású vállalkozó lesz. Ezért gondolkoztam el van-e értelme ezt megszüntetni, mindent átíratni az új számlára. Már ha szabályos ugyebárTongue hátha tudja valaki szabályos lenne-e vagy nemTongue Előre is köszi a segítséget! 
Shad
Válasz idézéssel
#13
Köszi!
Válasz idézéssel
#14
Hello!
Nem kell, valószinű rossz áfa bevallás sor lett bejelölve a könyvelésnél.
Válasz idézéssel
#15
Az RLB szoftver egy fordított adózású tételt, szeretne a 1865M összesítő jelentésben szerepeltetni. A FAD-os tételeket ugye nem kell itt bejelenteni?
Válasz idézéssel
#16
Igen így van ahogyan Placebo írta.

Pmarcsi
Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és sosem kell többet dolgoznod.

Válasz idézéssel
#17
Hello!
Ugy tudom hogy a KKT,BT-nek mivel nincs kötelező nagyságú JT nem kell vizsgálni..
Válasz idézéssel
#18
A Bt-re is vonatkozik /vagy csak a Kft-re és ennél magasabb társasági formára/ hogy a saját tőke tartósan nem lehet a jegyzett tőke alatt.?? Van egy Bt. akinek jelenleg nincs bevétele, de a működési ktg-ek miatt az eredmény tartaléka negatív, ami miatt a saját tőkéje már a jegyzett tőke alá csökken.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#19
Nem szokott!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#20
Sziasztok!

Ha a számla aljára kézzel rá van írva megjegyzés. Például : Fizetve, utálás (dátum) vagy fizetve kP. futárnak ilyen hasonló megjegyzések, akkor ebbe a NAV beleköthet?
Válasz idézéssel
#21
Szia Klári!

Örülök, hogy egyetértünk.

Köszönöm!

Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#22
Igazad van Kriszta!
Érthetelen, hogy a cégtől kéri. Csak amit az e-aktából, vagy a CB-tól kap az közhiteles. Adjatok egy fénymásolatot oda, ossya be a bank.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#23
Sziasztok!

Szerintetek egy terrorizmusellenes/tényleges tulajdonos partnerátvilágításhoz kérheti a bank a társasági szerződést? Tudom, hogy nyilvános a cégbíróságon, de nem onnan kellene lekérniük?


Üdv:
Kriszta
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#24
Szia Katla!
Gondolom a bevallásokat beadtad (beadod) és ennyi!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#25
Köszi Klárikám!

Fél éve szünetelt és decemberben megszüntettem.
Nem jeleztek semmi hibát, azt gondoltam jó úgy.
Kell valamit tennem ??  (Kamara, Hipa bejentve  a vége)

Üdv
Katla
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég