A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KIVA törvény
#76
Köszönjük Klári. Én biztosan ki fogom próbálni.

gugu7 Írta:Sziasztok!

Kikinlódtam egy táblázatot arra, hogy ki kivel van. Felteszem. Kérlek véleményezzétek, rakjunk össze egy használhatót végül mindannyionk
segítségére.
Válasz idézéssel
#77
Nekem eddig a következő elképzelésem van a könyvelésről:

1. Csak akkor könyvelem le a számlákat, ha ki van fizetve.
2. Egy külön nyilvántartást készítek a vevők, szállítók tartozásairól.
3. Egy külön excel táblázatot készítek az eredmény kiszámításához. Az alapja a főkönyvi kivonat (9-5-8 számlaosztály +/- korrekciós tételek, mint a készletváltozás, ÉCS).

Eddig jutottam!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#78
Lehet, hogy még javában folynak a módosítások, s ez igy megy szilveszter éjszakájáig, csak éppen összhang nincsen. Az általam felrakot Nyögöm példának a 10. sorában mit keres ott az a szó, hogy "készletek"? Eddig másutt nem szerepelt, hogy a 2. szlao. állományváltozásával is kalkulálni kéne. A pénzforgalmi szemléletű eredmény sincs pontosan definiálva, mindenki találgat, hogy a pénztárkönyvhöz, naplófőkönyvhöz, vagy egyszerűen a kockás füzethez (ill. annak megfelelő exceltáblához) nyúljon-e? De mindegy is, mert itt nem lesz értelmezve a "be nem számító kiadás", mivel csak a pénz évvégi állománya, s annak változása számít első körben, aztán meg a személyi kiadás (de ott is csak a járulékalapot képező, ami azt is jelentheti, hogy akár fel sem veszi a tag a jövedelmet).
A korrekciós tényezőket meg lehet gyűjtögetni, ott majd mindenki a saját softverkészítőjének a logikáját fogja követni, a könyvelőknek ez a sorvezető.
A softverkészítők meg majd Újév napján - 2013. jan. 1-én összedobnak valamit, mert addig nem végleges, a végsőkig variálják, csűrik-csavarják a szabályokat a jogalkotók.
Válasz idézéssel
#79
Mielőtt elbizonytaladna bárki, a KIVA az SZT hatálya alá tartozik, ezt az adótrövények módosításához benyújtott
javaslat is megerősíti ( T 8750/74):

43. § A Katv. 15. §-a a következő szöveggel lép hatályba :
„15. § A III . Fejezetet az Szt . rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangba n
kell értelmezni . Az Szt. előírásaitól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében
történ ő eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség változását . A kisvállalati adó
alanya az Szt. hatálya alá tartozik .”

A törvényjavaslat 43. §-ához:
A javaslat egyértelműsíti, hogy a kisvállalati adó alanyai a számviteli törvény hatálya
alá tartoznak, azaz a beszámolási, könyvvezetési és egyéb számviteli kötelezettségeiket
a számviteli törvény alapján és azzal összhangban kell teljesíteniük .
Válasz idézéssel
#80
A számviteli törvény titkos módosításai, avagy …
2012.11.09 14:00, Kovácsné Álmosdy Judit,

Nincs szó titokról, de egyszerűen lehetetlen összefésülni a kisvállalkozók két új adójának szabályait, összefüggéseit a különböző törvényekből.

............


Felhívom a figyelmüket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8.§-ának (6) bekezdésében foglaltakra!
... törtév esetén a kisadózó megfizeti a tételes adót mindegyik hónapra, és emellett ki kell számítani a 6 milliós értékhatár időarányos részét is.

.............

A hivatkozott törvény 34.§-a úgy rendelkezik, hogy a számviteli törvény 2/A. §-ának (1)–(5) bekezdésében az „egyszerűsített vállalkozói adóról szóló” szövegrészek helyébe az „egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló” szöveg lép.

A számviteli törvény 87. § (2) bekezdésében az „az egyszerűsített vállalkozói adó” szövegrész helyébe „az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó” szöveg lép. Ez a megszövegezés 2013. január 1-től lép hatályba.

Ennek megfelelően a módosított számviteli törvény a következő:

2/A. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti.


Az (1) bekezdés szerinti korlátlan felelősségű vállalkozások – például a kisvállalati adózók – nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá?

Ez véleményem szerint nem így van. Milyen szakmai kompetenciával rendelkezők fogalmazzák a jogszabályokat?

Javaslom, hogy csak a tételes kisadózókra alkalmazzák ezt a számviteli rendelkezést!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.adoforum.hu/a-szamviteli-torveny-titkos-modositasai-avagy-uniqueidRCViWTptZHJ5a5tKG2e9VaxyvpeVXV5O/">http://www.adoforum.hu/a-szamviteli-tor ... yvpeVXV5O/</a><!-- m -->
Válasz idézéssel
#81
Jól olvastam, hogy a kieg. tevékenységet folytató társas vállalkozónak kifizetett tagi jövedelem nem alapja a KIVÁ-nak? Most sem kell szocho-t utána fizetni!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#82
Én az ügyfélre bízom a döntést. Kiszámolom az idei számokkal, hogy mennyi lenne a KIVA, majd megmondom mennyit fizet TAO-n. De inkább azt hangsúlyozom ki, hogy a KIVA alatt csak azután a bevétel után adózik, amit meg is kap!!! Szerintem ez a legfontosabb. Sok vállalkozásnál nem is az adó mértéke a fontos, hanem az, hogy akkor is kell adót és ÁFÁ-t fizetni, ha az ellenértéket nem kapta meg! Ennek kivédésére jó a KIVA és a pénzforgalmi ÁFA.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#83
Sziasztok!
Nagyon bonyolult és szinte értelemezhetetlen az egész, no és akkor még jönnek majd a módisítások is.
Szinte képtelenség dec.20-ig eldönteni, hogy kinek éri meg.
Nem is beszélve, hogy még mindig nem látom tisztán az ipa alapját sem.
Válasz idézéssel
#84
gajda Írta:Magam is úgy látom, hogy ez a KIVA nem annyira KIVÁ-natos.
Tongue

Szerintem sem!
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
#85
Sziasztok!

Kikinlódtam egy táblázatot arra, hogy ki kivel van. Felteszem. Kérlek véleményezzétek, rakjunk össze egy használhatót végül mindannyionk
segítségére.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#86
Nyögöm cikk
Válasz idézéssel
#87
Magam is úgy látom, hogy ez a KIVA nem annyira KIVÁ-natos. Mire megértjük a "jogalkotó szándékát", a rendezőelveket, abba tényleg beleőszülünk. Úgy vettem ki, hogy a nagymama háztartási naplójával azonos módon kell könyvelni, vagyis csak a bevételi és kiadási oldal különbsége számít a pénzforgalmi szemléletű eredménynél. Ez a kiindulás.
Aztán megnézzük pl. 2011.dec. 31-i és 2012. dec. 31-i állapot szerint mennyi a banki egyenleg, házipénztári egyenleg (esetleg értékpapirra uezt), illetve a készletek állománya. Ja, meg a következő évire (2013. dec. 31-ére) is kell ugyanez, mivel a tárgyévi és előző évi ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSsal kell korrigálni.
Szóval a pénzforg. szeml. eredményt korrigálni kell különféle tételekkel, amelyek a 20. §-ban olvashatók. Az ott felsoroltakat kell gondosan kigyűjteni majd ( igy kell alakítani a softvereket). A Számv. tv-re való hivatkozás azt jelentheti, hogy a számv. tv majd dec. 30-án kibővül néhány cikellyel, amely a nagymama háztartási naplónak módszerét leirja.
Egyébként a Szakma c. újságban a Nyögöm (Ngm) próbálkozik közérthetővé tenni azt, amit a portfolio cikke sokkal jobban illusztrált. A megjelent egy példát ide felrakom, rejtvénynek kiválóan megfelel, mivel sok fogalom nincs is definiálva, matekpélda hasonlatával élve: túl sok benne az ismeretlen tényező.
Válasz idézéssel
#88
Szia Tamás !

Hogy egyszerűbb legyen az életünk, szerintem a 19.§ (3) a KIVÁ-sokra vonatkozik, de azt hiszem itt valami tévedés van, mert ez volt a téma ( ez csak a visszavonási lehetőségről rendelkezik ). A fejezetekre vonatkozó megállapításoddal egyetértek szerintem is így van. De ezenkívül még ezernyi problémám, kétségem van, mi lesz ebből a katyvaszból ? Ha még módosításra is kerül az meg még jobban cifrázza a dolgokat, nem érdekelne ha a KIVA esetén nem lenne a dec. 20. !
A KATA-val még nem is izgulok annyira, hiszen oda évközben is bejelentkezhetünk.

Üdv.
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
#89
Szóval a 19.§ (3) bekezdés csak a KATÁ-sokra vonatkozik? Én kis naiv, úgy gondoltam, hogy 15.§-tól minden KIVÁ-s. Most már értem, hogy az I., a IV. és az V. fejezet mindkét adófajtát, a II. csak a KATÁ-t, a III. csak a KIVÁ-t tartalmazza.
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#90
Sziasztok !


Szerintem a KIVA marad a Számviteli törvény hatálya alatt 15. §, 18. §.20.§ (13) b)

Az osztalékot kiváltó adó szerintem a KATA-ra vonatkozik 26.§ (3)

A Tamás által 1. 3. 4. pontba foglalt észrevételeket én is így értelmezem.

Persze az én elgondolásom sem szentírás, csak próbálom értelmezni ezt az " egyszerűsített " törvényt , hogy a csuda vigye el, hogy mi lesz még ebből rá gondolni sem merek, hogy december 20-ig hogyan lesz ebből az ügyfelek részéről döntés ?

Üdv.
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
#91
Szerintem a 2. pont téves értelmezés!
Csak a KATA-t választók nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a KIVA alanyok a számviteli törvény hatálya lá tartoznak!
( lsd. pl. 18.§ is!)
Válasz idézéssel
#92
Én is pontosan így látom Tamás!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#93
Néhány gondolatomat megosztanék veletek, remélem Ti is így értelmezitek a törvényt!

1. Ha KIVA alatt veszteségem keletkezik, mondjuk beruházás miatt, akkor, ha visszalépek a Társasági adó hatálya alá a veszteséget nem vihetem át, mert más az adónem!
2. A BT-k, KKT-t, egyéni cégek a KIVA alatt nem lehetnek a számviteli törvény hatálya alatt. Osztalék fizetés így nem lehetséges, a nyereséget egyéb jövedelemként kell kivenni, ami 16% + 27% EHO korlát nélkül!
3. Az adóalap számítása ugyanolyan, mint az szja-s egyéni vállalkozónál, tehát, ha nem kapja meg a pénzét 2013-ban, akkor az nem adóalap! (Ha pénzforgalmi ÁFÁ-s lesz, már nem keletkezik adófizetés, amig nem fizetnek!!!)
4. Tárgyi eszközök után az ÉCS-t egyösszegben el lehet számolni, függetlenül a besz. értéktől!

Egyébként én úgy képzelem a könyvelést, hogy akkor könyvelek, amikor ki lett egyenlítve a számla. Mellette meg egy szállítói, vevői analitika a kifizetetlen tételekről!
A 2. pontban leírtakra csak következtetni tudtam, mivel - akárcsak a bevételis EVÁ-soknál -, itt is van osztalékot kiváltó adó!
Üdv.

Tamás
Válasz idézéssel
#94
Bocsánat, most nézem a 23. §-t, ezek szerint számolgatni kell havonta vagy negyedévente előlegeket, de jóSad(
Válasz idézéssel
#95
Most nézem a törvényt, az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként megállapítja és az adóévet követő év május 31-ig bevallja. Akkor mint a tao-t, ez oké.
Akkor ezt nem kell majd havonta számolgatni (már bocs, hogy ilyen naivságokat írok, de még most ismerkedem csak a dologgal).
Akkor a dolgozóknak havonta csak a levont járulékokat valljuk, meg a levont szja-t?

Még egy: van egy ügyfelem, aki elég szép összegeket kap vissza a tanulószerz.tanulók miatt. Neki akkor gondolom, nem jó ez a KIVA.
Válasz idézéssel
#96
Köszi, Gajda!
Válasz idézéssel
#97
A pénzforgalmi szemléletű eredmény lehetett egy évtizede az ún. egyszeres (naplófőkönyvi) könyvelés eredménye. Persze, nem állítom, hogy most ugyanaz lesz.
Újabb információmorzsákat lehet itt-ott találni, pl. ezt:
, , , , , , ,, , , , , , ,


KIVA adó alapja:a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény, plusz személyi jellegű kifizetések. Az adó alapja nem lehet kisebb, mint a személyi jellegű kifizetések összege.

Pénzforgalmi szemléletű eredmény=A számviteli törvény szerinti beszámolóban kimutatott PÉNZESZKÖZÖK tárgy (üzleti)- évi (2013) összege > csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelőző üzleti évben (2012) kimutatott összegével. Az így megállapított pénzügyi eredmény összegét korrigálni kell a törvényben leírt növelő és csökkentő tételekkel.

PÉNZESZKÖZÖK a számviteli törvény 31. §-a szerint.

KORREKCIÓK:
1. A vállalkozás vagyonát érintő pénzmozgásokhoz kapcsolódó tételek (ezek lehetnek csökkentők és növelők)
> csökkentő: a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (hitelfelvétel, tőkeemelés, osztalék megszerzés)
> növelők: a vállalkozáson kívülre helyezett pénzeszközök. (hitel visszafizetés, hitel nyújtása, tőkeleszállítás, stb.)

2. Adóalap védelmét, adóelkerülés megelőzését szolgáló módosító tételek (növelő tételek): végleges pénzeszközátadás, 50 ezer feletti szolgáltatás, eszköz beszerzés, ha az ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel, továbbá bírság, előző évre fizetett adók, kiva, alultőkésítés rejtett osztaléka, stb.)

3. Szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő módosító tétel. (kapcsolt vállalkozással kötött szerződésben alkalmazott ár vizsgálat eredménye miatt)

4. Elhatárolt veszteség felhasználásának kedvezménye. (csak 2014-től lehet a 2013 évi pénzforgalmi szemléletű negatív eredménnyét csökkentő tételként figyelembe venni)

5. Egyéb, a Kiva választásához kapcsolódó átmeneti szabályok. (az első adóévet megelőző adévet terhelő -2012- évet terhelő kiadás, de a kiva- alanyiság időszakában - 2013-ban - kifizetett kiadás)
Személyi jellegű ráfordítások: A számviteli trv. 79. §-a szerinti fogalomból kell kiindulni.
A KIVA rögzíti, hogy a személyi jellegű ráfordítások nem teljes összegét kell az adóalap megállapítása során figyelembe venni, hanem csak azt, mely a TBJ. szerint járulékalapot képez. (Tbj. 4. §. k) pont)
Válasz idézéssel
#98
"Nekem ez a pénzügyi vagyon változása elég lila."
Nekem is, sötétlila, mégpedig azért is mert teljesítési szemléletben könyvelés esetén elég nehezen bírjuk emészteni ezt a "pénzforgalmi szemléletet"
Egyébként szerintem nem kell havonta vallani, majd csak egy évben egyszer, most csak valahogy meg kellene állapítani az adóalapot és kiszámolni ha már az idénre is alkalmazni lehetett volna hogyan érte volna meg, de ugye ez is elég macerás most mikor még 2 hónap hátra van az évből és sok sok minden fog december 31-ig történni a bankszámlán és a pénztárban, pedig ezt december 20-ig lehet választani jövő évre.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#99
Sziasztok!

Ezt bemásolom:

"Az adó alapja a személyi jellegű kifizetések (munkabér, tagi kivét) összege és a pénzügyi vagyon (bankszámla, készpénz) állományának változása, amennyiben a pénzügyi vagyon állománya csökkent, akkor minimum a személyi jellegű kifizetések után kell megfizetni az adót.

A pénzügyi vagyon változásának számításakor az adóalapot csökkentik a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (hitelfelvétel), és növelik a kihelyezett pénzeszközök (kölcsönnyújtás, végleges pénzeszköz átadás, stb.).

Amennyiben a pénzügyi vagyon realizált változása negatív (pl. beruházás miatt), akkor ez a veszteség elhatárolható, és 10 évig csökkentő tételként felhasználható."

Nekem ez a pénzügyi vagyon változása elég lila.
Másrészt a Gajda által bemásolt példa nem is a pénzügyi vagyon változását nézte, hanem az eredményt.
Már teljesen bele vagyok gabalyodvaSad
Amúgy ezt majd (ha valaki választja), havonta kell vallani????
Nekem van olyan, aki a banki kivonatot csak 20-a körül tudja hozni.

Arról nem beszélve, hogy ha kölcsönadogat magának (cég az ügyvezetőnek pl, hogy a cég el tudja kenni a pénztárkészletét, amit ugye nem tett be bankba), akkor az is megnöveli az adóalapot.
Válasz idézéssel
atunde Írta:Na még egyszer elolvastam. Kisvállalkozói adó
Van egy Bt. Csak magánszemélyek vannak benne. Mind a ketten a BT-ben is dolgoznak MUNKAVISZONYBAN. Ez ugye már ki is zárja, hogy válasszák a kisvállalkozói adót?
Tündi

Szia!
Nem a kata-ra gondoltál? Ott kell vizsgálni a jogviszonyokat.
Maresz
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég