A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PANASZ MINTA az álláskeresési járadékot nem folyósítják
#1
Egy kis segítség azoknak, akik a Munkaügyi Központ többszöri ígérete ellenére sem kapták meg az őket, a biztosítási esemény bekövetkezésekor, a befizetett járulékokért cserébe megillető álláskeresési járadékot.


PANASZ MINTA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Dr. Székely László részére
Budapest
Nádor utca 22.
1051

Tárgy: Panasz, álláskeresési járadék
utalásának elmaradása


Tisztelt Dr. Székely László Úr!


Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az engem megillető álláskeresési járadék ellátás mielőbbi kifizetése érdekében a ..........   Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál  eljárni, panaszomat kivizsgálni, annak eredményéről tájékoztatni, a késedelmes kifizetés miatt engem megillető kamat, valamint az azzal kapcsolatos érthető elszámolás kifizetésére/elkészítésére és megküldésére a Munkaügyi Központot kötelezni szíveskedjen az alábbiak miatt.

A panasz részletes leírása:……………………………………(Hol dolgozott, mikor szűnt meg a jogviszonya, mikor jelentkezett a munkaügyi központban, hogy hívják az ügyintézőt, milyen papírtokat, illetve információt kapott....)

Telefonon történő  érdeklődésemre  ……….X. Y. ügyintéző/vezető …… azt a tájékoztatást adta, hogy …………………………… mely választ elfogadni nem áll módomban.

Álláspontom szerint a ……………… Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja köteles lenne haladéktalanul és kamataival együtt kiutalni az ellátást.

Tekintettel arra, hogy ez nem történt meg ezért kérem az Ön, illetve Hivatala segítő közreműködését.


Meg kívánom jegyezni, hogy jelen esetben egy, az évek óta fizetett munkaerő piaci járulékért a biztosítási esemény bekövetkezésekor cserébe, törvény által biztosított ellátásról van szó, melynek nem, illetve nem a jogszabályban előírt időben és összegben történő kifizetése létfenntartásomat veszélyezteti.


A kérelmemet megalapozó jogi normák a teljesség igénye nélkül:

Alaptörvény XIX. cikk. (1) bekezdés Anyaság, betegség ( ) és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.


Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.


Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § értelmében, ha a járási hivatal legkésőbb 60 napon belül az ügy érdemében nem dönt köteles az ügyfél részére tízezer forintot megfizetni.Köszönettel:
Dátum, aláírás
Adataim
Név:
TAJ:
Adóazonosító
Lakcím:

Az ombudsman elérhetőségei:

Levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

WEB:

http://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz;jsessionid=BEF7007DC92D2CC709AA90E21FABCD75

Email:

panasz@ajbh.hu  
"Kenderice Ákos is volt gyerek..."
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég