A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÁFA tv.-fordított adózás
#1
Jól látod Mónika!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#2
Tehát akkor? A számlát ki kell állítani a FAD-osan, de az áfa bevallásban nem lehet szerepeltetni, csak akkor ha elkészült a végszámla, és akkor a teljes összeget?
Egyébként pont így írta le a NAV is hogy "nem adózási pont".
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#3
Hello!
 Nem kell neki áfát felszámitani a számlán....
Válasz idézéssel
#4
Tájékoztató a Kúria Kfv.V.35.073/2016. számú, a fordított adózású ügylet során megfizetett előleg körében meghozott döntéséről
Dátum: 
2016. december 14.
Felperes az adóhatóság által vizsgált időszakban (2010. május – szeptember) a számlakibocsátó építési munkákról kiállított, áfa-t tartalmazó előlegszámláit befogadta, és az adót bevallásában levonásba helyezte. Az adóhatóság azt állapította meg, hogy adózó a számlakibocsátó (határozatokban megjelölt) számlái alapján az adólevonás jogát nem gyakorolhatja.
Felperes közigazgatási pert kezdeményezett az adóhatározatok bíróság általi felülvizsgálata iránt.
A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helytálló jogértelmezéssel meghozott ítéletében minősítette jogszerűnek az adóhatározatokat.
Az elsőfokú bíróság és az alperes figyelemmel volt arra, hogy a számlakibocsátó építési, szerelési munkákra vállalt kötelezettséget az anyagok biztosításával, és építési engedély is kiadásra került, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ügylet a fordított adózás alá esik. Az előleg számlákra az Áfa tv. 59.§ (1)-(2) bekezdései alkalmazandóak, amely jogszabályhelyekben foglaltak értelmében az előleghez csak egyenes adózás esetén kapcsolódik áfa fizetési kötelezettség, amikor a teljesítésre kötelezett: a szolgáltatásnyújtó az adófizetésre kötelezett. Abban az esetben azonban, ha a gazdasági eseményre fordított adózást kell alkalmazni, akkor sem az előleget fizető félnek, sem az azt átvevőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, az előlegről kiállított számlán tehát nem kell áfa-t felszámítani. A hatóság a számlakibocsátó egyenes adózással kibocsátott számláit ezért jogszerűen kifogásolta.
Az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy fordított adózású gazdasági eseményeknél az előlegfizetés nem minősül adóztatandó ügyletnek, „nem adózási pont”. A fordított adózású ügylet során előlegről egyenes adózással, áfa feltüntetésével jogsértően kiállított számlákra ezért adólevonási jog nem alapítható.  
A Kúria az elsőfokú bíróság jogszerű döntését hatályában fenntartotta.
Budapest, 2016. december 14.
A Kúria Sajtótitkársága
CARPE DIEM! (Élj a mának!-de csak könyvelünk, bevallunk, adózunk...)
Válasz idézéssel
#5
Sziasztok!
Építőipari generálkivitelezés, új építésű ingatlan. Előleg érkezett a megrendelőtől. Ez esetben ugye kell kiállítani fordított áfá-s számlát az előlegről is??? /a megrendelő kért a NAV-tól állásfoglalást, bár én nem olvastam, és azt írták neki hogy fordított adózás esetében nem kell az előlegről számlát kiállítani/
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#6
Köszönöm szépen.
Válasz idézéssel
#7
Hello!

Csak ekkor kell neki adószám ha nálunk az aláhuzott teljesül igy a pontos:

40. § *  Abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtása teljesítési helyének megállapítására
a) a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybevevő - a 36. § értelmében vett - adóalany,
b) a 39. és 40. §, a 42. §, valamint a 44. és 45. § bármelyikét kell alkalmazni, az adót a szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany
fizeti, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön.
Válasz idézéssel
#8
Köszönöm. :-)
Válasz idézéssel
#9
Hello!
Ez a cég itt végez gazdasági tevékenységet mert itt az ingatlan

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/m...di-cegnek/
Válasz idézéssel
#10
Szia!

Igen, a kérdés az lenne, hogy az angol cégnek kell-e itthon adószámot kérni vagy nem ,mert fordított adózású lesz az ügylet.
Az ingatlan magyar magánszemély tulajdonában van. Ezt egy angol cég adja bérbe mint üzemeltető egy magyar adóalanynak, cégnek.
Válasz idézéssel
#11
Hello!
Itt lesz a teljesítési kely mert ingatlanhoz kapcsolódik meg azért is mert az igénybevevő lakhelye szerint is.
Kinek milyen adószámra gondolsz az angol cégnek magyar adószámra?
Válasz idézéssel
#12
Sziasztok!

Segítséget kérnék.

" Mikor kell magyar adószámot kérnie a külföldi adóalanynak? : akkor merülhet fel Magyarországon áfa fizetési kötelezettség, ha az adóalany a magyar területen (területről) terméket értékesít, szolgáltatást nyújt. Adóalanynak nyújtott (B2B) szolgáltatások esetén a főszabály az, hogy a szolgáltatást igénybevevő adóalany gazdasági letelepedésének helye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) a teljesítési hely.
Bizonyos egyes szolgáltatások nyújtása esetében (pl. a főszabály szerinti B2B szolgáltatások, magyar teljesítési helyű ingatlanhoz kapcsolódó vagy éttermi, vendéglátó-ipari szolgáltatások, az adóalany részére nyújtott magyar kulturális eseményekre való belépés biztosítása) a fordított adózás érvényesül, amennyiben
  •  a termék értékesítőjének, illetve szolgáltatás nyújtójának a teljesítési hely országában (tehát Magyarországon) nincs gazdasági célú letelepedettsége (tehát sem székhelye, sem a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye nincs belföldön), és
  • a megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalany (tehát legalább magyar adószámmal rendelkezik)."
A kérdésem:
van egy magyar magánszemély akinek tulajdonában van egy ingatlan. Ennek az ingatlannak CSAK (nem tulajdona) üzemeltetője egy angol cég. Ez az angol cég az ingatlant bérbeadja belföldi cégnek.
Ez a bérbeadás beletartozhat a fentebb taglalt fordított adózásba vagy adószámot kell kérni?
Véleményem szerint magyar teljesítésű ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás ezért fordított. De lehet, hogy telephely érintettség megvasósul az ingatlan miatt és Héa 53-54. irányelv okán adószámot kell kérnie.
Válasz idézéssel
#13
Hello!
Jól gondolod áfa mentesen kell kiállitani.
Válasz idézéssel
#14
Sziasztok!
Megerősítést szeretnék kérni.
Fordított áfás közintézmény építésről előleg számlát ad ki a beruházó.
Az előleg számlát nettó módon kell kiállítania, és mint megrendelőnek nem kell áfát fizetnünk? Alkalmazva a kúria Kfv.V.35.073/2016 döntését?
Ott azt írják, hogy előleg számlához csak egyenes adózás esetén kapcsolódik áfa fizetési kötelezettség. Az előleg számlán nem kell áfát felszámítani.
Köszönöm!
Válasz idézéssel
#15
Bocs!
Az engedéykötelesen túl a beelentésköteles is!
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
#16
Szia!

Az engedélyköteles ingatlan esetében minden munka fordítottan adózik. Célszerű a szerződésbe is beleírni, hogy építési engedélyköteles.
A mazochisztikus jellemvonás nem alapfeltétele annak, hogy könyvelő legyél. Ugyanakkor hihetetlenül sokat segít.

Kriszta
Válasz idézéssel
#17
Sziasztok,

a segítségetekre lenne szükségem.
Épül egy sportcsarnok, melynek közmű építésére külön szerződések vannak. A közmű építés fordított áfás?

Előre is köszönöm a válaszokat!

Üdv,
Válasz idézéssel
#18
Mónika Írta:Hát ezzel én nem értek egyet, mert a fuvar az nem f.a. Az építési engedély köteles ingatlan esetén ha a szolgáltatás fordított adózású és az anyag ez esetben beépítésre kerül akkor az is fordítottan adózik, erről van iránymutatás is, de a vasipari termékeknél szerintem semmiképpen nem lehet a fuvart adómentesen számlázni. Egyáltalán hogyan vallod be, kg-ba a fuvar költségét????


Nekem is fordított adózással számlázták le a vasanyag szállítási költségét. Az jó lehet, ha a fuvardíjat kg arányosan felosztom a különböző vtsz-ú termékek között és ezzel növekszik a nettó összeg?
Ti hogyan jártatok el ilyen esetben? Hogyan lehet bevallani a fordított áfás fuvarköltséget?
Válasz idézéssel
#19
Fordított adózás az EU területén belül működik ? Szolgáltatás esetén ugye normál adózásnál ha Eu felé számláztak nem kellett áfát ráírni a számlára.
Válasz idézéssel
#20
Mónikám!
Ne feledd a bekerülési érték része a fuvar. A súly annyi mint amit a vas nyom, de a nettó ára a fuvarral együtt számolandó és szerepel.
Válasz idézéssel
#21
Hát ezzel én nem értek egyet, mert a fuvar az nem f.a. Az építési engedély köteles ingatlan esetén ha a szolgáltatás fordított adózású és az anyag ez esetben beépítésre kerül akkor az is fordítottan adózik, erről van iránymutatás is, de a vasipari termékeknél szerintem semmiképpen nem lehet a fuvart adómentesen számlázni. Egyáltalán hogyan vallod be, kg-ba a fuvar költségét????
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#22
Hello!
Elméletileg a fő tevékenység itt az anyag eladás a fuvar egy járulékos költség ami felveszi a termékértékesités áfáját - ha egyértelmüen hozzárendelhető és nincs még más is vásárolva a vsaon kivül mert akkor már nem lehet elkülöniteni sima költség igy meg a bekerülési érték része - ha az forditott a fuvar is az lesz....
Válasz idézéssel
#23
Szerintem az áfá-san kellett volna, mert nekem volt már ilyen számlám és csak a vasanyag volt f.a a fuvar az áfás volt.
Üdv: Mónika!
Válasz idézéssel
#24
Sziasztok!

Abban kérnék segítséget, hogy vasanyagot vettünk, leszállították és a fuvart is FA-val számlázták.
Helyes e? ÁFA bevallásban rögzítve van a vas súlya és értéke, a szállítást hozzá kell csapni?

köszönöm
Válasz idézéssel
#25
Hello!
Forditott nem lehet ha:

142§ Áfa
egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég